Nyfiken på nya styrelsen?

På årsmötet fick föreningens styrelse, som består av ordförande och åtta ledamöter, en ny sammansättning. Tre ledamöter avgick, två omvaldes, tre nyvaldes och tre fortsätter på sin första mandattid. Ledamöterna har en mandattid på två år och efter fyra år i följd kan en ledamot inte omedelbart återväljas.

Vilka är personerna som tar hand om Föreningen och som ordnar de innehållsrika föreningsmötena och festligheterna? Styrelseledamöterna har fått frågan om vad de gör och hur de ser på Föreningen. Men bästa sättet att lära känna styrelseledamöter är att träffa dem på föreningsmötena.

___________________________________________________________________________

4 snabba frågor

De som är inne på sin första eller andra mandattid har svarat på fyra snabba frågor.

 1. Var jobbar du?
 2. Vad skulle du säga är det bästa med Föreningen?
 3. Vad innebär din roll i styrelsen?
 4. Vilken är din favoritbyggnad/-anläggning i Stockholm?

Britta Blaxhult

 1. Sedan ett halvår är jag vd och startar upp Selvaag Bostad.
 2. Den enorma kunskap och erfarenhet som finns samlad är en fantastisk tillgång. På föreningsmötena får man många nya bra idéer och fina kontakter.
 3. Jag är vice ordförande. Jag vill bidra till att skapa intressanta och trevliga möten där alla känner sig välkomna.
 4. Katarinavägen. Den går och cyklar jag till centrum och oavsett väder, och jag förundras över vilken vacker stad vi bor i.

Mikael Berg

 1. På Ikano Bostad som chef för Nya Hyresbostäder och Vårdboende.
 2. Vårt unika spex och den plattform för diskussion över fackgränserna som är en oerhört värdefull möjlighet för oss som medlemmar. Det är verkligen en fantastisk källa till engagemang i stadens utveckling.
 3. I rollen som klubbmästare månar jag särskilt om föreningens festligheter.
 4. Skogskyrkogården. En fantastisk anläggning i alla sina delar och i sitt förhållande till omgivning och syfte.

Kristina Peters

 1. Jag är arkitekt på Arkitema Architects där jag är affärsområdeschef för bostad och stadsutveckling.
 2. En mötesplats där man träffar människor i alla åldrar från olika yrken i branschen som man kanske annars inte skulle ha mött.
 3. Som bibliotekarie i styrelsen tar jag in och hanterar ansökningar som rör bokprojekt.
 4. Skogskyrkogården. Den har en stämning och en estetik som griper tag i en och berör. Det är det perfekta samspelet mellan landskap och byggnad.

Jonas Uebel

 1. Jag jobbar som utvecklingschef på fastighetskontoret i Stockholms stad.
 2. Föreningen fungerar verkligen som en neutral arena för kunskapsutbyte och på ett föredömligt sätt lever den upp till den ursprungliga föreningsidén.
 3. Som skattmästare är jag ansvarig för föreningens ekonomi.
 4. Skogskyrkogården. Jag blir tagen varje gång jag besöker platsen som är både lågmäld och storslagen, och slås av det fantastiska samspelet mellan naturen och det byggda.

Britt Almqvist

 1. Jag är vd och delägare på Ahlqvist & Almqvist arkitekter.
 2. Det är en fantastisk mötesplats för alla som arbetar med samhällsutveckling och byggande i Stockholm.
 3. Jag är sekreterare. Tillsammans med alla i styrelsen ansvarar jag för att arrangera och planera föreningens möten.
 4. En fantastik symbolbyggnad för Stockholm med sin ståtlighet, sin detaljering uttryckt i det skickligaste hantverk. En gåva till oss från dess dåvarande medborgare.

___________________________________________________________________________

3 intervjuer

De tre som är nyvalda har fått svara på några längre frågor.

Christina Lindbäck lyfter gärna fram stadens gröna lungor som till exempel Vasaparken, Hagaparken och Djurgården. Dessa områden är oaser som människor dras till och som hon spår kommer att få allt större betydelse i stadslivet.

Bygga bort barriärer

En framtidsfråga för regionen, enligt Christina, är att bygga ihop kommuner, ytterstadsdelar och innerstaden med varandra. Det är en infrastrukturfråga, där exempelvis kollektivtrafiken behöver ökad kapacitet, och det är en integrationsfråga där både fysiska och mentala barriärer behöver byggas bort.

Samarbete över gränser

Under våren avvecklades Christinas tjänst som hållbarhetschef på NCC och nu funderar hon på nya äventyr. Hon är jurist med fokus på miljö- och hållbarhetsfrågor och har arbetat på Miljödepartementet och varit miljöchef på Ragn‑Sells.

Samhällsbyggnadsbranschen är för henne hjärtat i utvecklingen för att skapa hållbara städer. Alla behöver ta ansvar för kvaliteten i sin del och olika roller behöver också samarbeta för att få helhetsgrepp i projekt och hitta nya lösningar.

Viktig uppgift

Christina ser att Byggnadsföreningen har en viktig roll för att lyfta frågor som har betydelse för att skrået ska utvecklas och fortsätta att stå stark.

Anna Galli har jobbat med samhällsplanering hela sitt yrkesliv. Idag är hon affärsutvecklingschef på Skanska Fastigheter samt vd för Täby Park. Karriären startade, efter examen som landskapsarkitekt, på parkkontoret i Nacka kommun, där hon arbetade på parkkontoret och stadsbyggnadskontoret i totalt 15 år. Anna arbetade sedan flera år på WSP med stadsutvecklingsfrågor.

Samma frågor ur olika perspektiv

- Jag har jobbat med samhällsbyggnadsfrågor på olika positioner och har stor nytta av att veta vad som driver olika aktörer och hur beslut fattas.

Att jobba inom samhällsbyggnadsbranschen ger en känsla av att kunna bidra i samhället; man är med och puttar stora som små saker åt ett mer hållbart håll. Samtidigt säger Anna att branschen kan göra mer och driva på där vi ser att lagstiftningen inte hänger med verkligheten.

Hur ska stan hänga ihop?

En utmaning för Stockholm framöver är infrastrukturen, där inte minst tunnelbaneutbyggnaden är viktig. Anna skulle helst se att man vågar bygga ut kollektivtrafiken i förväg, och här skulle en ökad samverkan mellan kommuner behövas.

- Det är viktigt med en förening som samlar flera intressenter och hos Byggnadsföreningen finns hela branschen. I styrelsen vill jag bidra med min erfarenhet, och gärna se ännu fler unga som engagerar sig.

Johan Castwall gillar kontakten med människor. På dagarna fylls hans roll som exploateringsdirektör på Stockholms stad med möten och förhandlingar, vilket gör att kvällarna ägnas åt att läsa mejl och handlingar.

Spela ihop

Johan lyfter fram att Stockholm har alla förutsättningar för att göra bra saker för framtiden. Men beslutsfattare och branschen som helhet behöver ställa höga krav för att bygga en hållbar stad utifrån flera aspekter som ekonomi, socialt och miljö. Det är en utmaning att få aspekterna att gå hand i hand och det kan ibland krävas tålamod när lagstiftning och demokratiska processer tar sin tid.

- Även om branschen oftast drar åt samma håll, så borde det gå att få till ännu mer samsyn om prioriteringar. Branschen kan bli bättre på lagarbetet och förståelsen för att vi är aktörer som spelar ihop. Det inkluderar också myndigheter som Trafikverket och Länsstyrelsen.

Göra nytta

Johan har arbetat länge inom Stockholms stad. Tidigare har han varit vd för Stockholms Hamnar och SISAB, och chef för avfallsfrågor och jobbat med Stockholm parkering.

I Byggnadsföreningen vill han göra nytta för både medlemmarna och branschen. Johan betonar att han vill inspireras och inspirera andra och han tror på att genom möten skapar vi förståelse för varandra.

Text: Sofia Jonsson