Verksamheten

Föreningens verksamhet bärs upp av de cirka 2100 ledamöterna.

De bidrar med egna initiativ och medverkar då och då i programmen.

Ledamöterna föreslår också inval av nya ledamöter.

Föreningens aktiva styrelse, nio personer, ansvarar för verksamheten med hjälp av kansliet, två personer.