Stockholms byggnadsförening

Stockholms Byggnadsvärlds väletablerade neutrala forum för information, fri debatt och umgänge över fackgränserna.

Välkommen till Stockholms Byggnadsförening!

Föreningen stiftades 1848 och idéen om kunskapsutbyte, information, diskussion och det personliga umgänget över fackgränserna är kärnan i verksamheten än idag.

I den egna fastigheten i Stockholms city har medlemmarna skapat ett neutralt forum – Bygget - med högt i tak för de yrkesverksamma i Stockholms byggnadsvärld.

Föreningen har ca 2 100 ledamöter från alla yrkeskategorier inom Stockholms breda byggnadsvärld.

Nyheter

Beredskap för liv, död och infrastruktur

”Beredskap är en fråga som blivit högaktuell, tyvärr. Vår förening har människor med viktiga roller i samhället och som sitter på viktig kunskap när det kommer till landets och Stockholms beredskap.” Så inledde Olle Burell, styrelseledamot och mötesvärd för föreningsmötet den 17 april som just handlade om beredskap utifrån olika perspektiv.

Staffan Grundmark - föreningens nye vd

Styrelsen har utsett Staffan Grundmark till ny vd efter Ruben Aronsson som går i pension. Staffan har varit medlem i föreningen länge, satt i styrelsen 2014–2018, är ett välbekant ansikte i föreningens spex och har erfarenhet av samhällsbyggnadsbranschens upp- och nedgångar.

Cederhusen och Wisdome Stockholm – utmanar och utvecklar byggandet i trä

På föreningsmötet den 20 mars fick medlemmarna veta mer om två relativt nya projekt i Stockholm som konstruerats i trä: Cederhusen i Hagastaden som är Stockholms första massivträprojekt och Wisdome Stockholm på Tekniska museets innergård som tänjt gränserna för att bygga i trä.

Kontakta oss

Stockholms Byggnadsförening
Norrlandsgatan 11 111 43 Stockholm
Tel: 08 - 10 13 62
E-post: katarina@sthbyggnadsforening.se

Vill du boka konferens på Bygget
Tel: 08-522 468 00
E-post: info@lokusfestkonferens.seKontaktformulär