Stockholms byggnadsförening

Stockholms Byggnadsvärlds väletablerade neutrala forum för information, fri debatt och umgänge över fackgränserna.

Välkommen till Stockholms Byggnadsförening!

Föreningen stiftades 1848 och idéen om kunskapsutbyte, information, diskussion och det personliga umgänget över fackgränserna är kärnan i verksamheten än idag.

I den egna fastigheten i Stockholms city har medlemmarna skapat ett neutralt forum – Bygget - med högt i tak för de yrkesverksamma i Stockholms byggnadsvärld.

Föreningen har ca 2 100 ledamöter från alla yrkeskategorier inom Stockholms breda byggnadsvärld.


Kalendarium

Den pågående pandemin gör att även vårens progam kommer att se lite annorlunda ut, men i första hand försöker föreningen ställa om istället för att ställa in.Vi forsätter att sända Föreningsmötena via zoom.

Nyheter

Ny hedersledamot: Olle Zetterberg

Med hjärta för Stockholm och för alla stockholmare

Se olikheter som möjligheter

Högtidstalare 2020, Milad Mohammadi, är juristen och statsvetaren som blev social entreprenör och startade den ideella och icke-vinstdrivande Järvaskolan i Kista. På högtidssammanträdet den 2 december talade Milad utifrån sina erfarenheter om mångfald och integration.

Spex Aid

En hälsning från Spexarna

Kontakta oss

Stockholms Byggnadsförening
Norrlandsgatan 11 111 43 Stockholm
Tel: 08 - 10 13 62
Fax: 08 - 21 12 43
E-post: katarina@sthbyggnadsforening.se

Kontaktformulär