Stockholms byggnadsförening

Stockholms Byggnadsvärlds väletablerade neutrala forum för information, fri debatt och umgänge över fackgränserna.

Välkommen till Stockholms Byggnadsförening!

Föreningen stiftades 1848 och idéen om kunskapsutbyte, information, diskussion och det personliga umgänget över fackgränserna är kärnan i verksamheten än idag.

I den egna fastigheten i Stockholms city har medlemmarna skapat ett neutralt forum – Bygget - med högt i tak för de yrkesverksamma i Stockholms byggnadsvärld.

Föreningen har ca 2 100 ledamöter från alla yrkeskategorier inom Stockholms breda byggnadsvärld.

Kansliet har sommarstängt vecka 27-32.
Vi önskar en fin sommar och hoppas att vi kan ses igen till hösten.


Kalendarium

Nyheter

Nyfiken på nya styrelsen?

På årsmötet fick föreningens styrelse, som består av ordförande och åtta ledamöter, en ny sammansättning. Tre ledamöter avgick, två omvaldes, tre nyvaldes och tre fortsätter på sin första mandattid. Ledamöterna har en mandattid på två år och efter fyra år i följd kan en ledamot inte omedelbart återväljas.

Kontakta oss

Stockholms Byggnadsförening
Norrlandsgatan 11 111 43 Stockholm
Tel: 08 - 10 13 62
Fax: 08 - 21 12 43
E-post: katarina@sthbyggnadsforening.se

Kontaktformulär