Stockholms byggnadsförening

Stockholms Byggnadsvärlds väletablerade neutrala forum för information, fri debatt och umgänge över fackgränserna.

Välkommen till Stockholms Byggnadsförening!

Föreningen stiftades 1848 och idéen om kunskapsutbyte, information, diskussion och det personliga umgänget över fackgränserna är kärnan i verksamheten än idag.

I den egna fastigheten i Stockholms city har medlemmarna skapat ett neutralt forum – Bygget - med högt i tak för de yrkesverksamma i Stockholms byggnadsvärld.

Föreningen har ca 2 100 ledamöter från alla yrkeskategorier inom Stockholms breda byggnadsvärld.


Nyheter

Tre prioriteringar: Järva, Järva, Järva

Efter valet i höstas tillträdde en ny politisk majoritet Stockholms stadshus. På föreningsmötet den 22 mars fick medlemmarna lyssna på vilka prioriteringar de har för staden under mandatperioden.

Senaste poddavsnittet

Lyssna till ett samtal med Ola Månsson, en av våra mest aktiva medlemmar

Reuse, rethink, redo

Föreningsmötet den 22 februari handlade om återbruk och cirkulärt byggande. De fyra inbjudna talarna berörde på olika sätt att branschen behöver ändra dagens metoder och för det krävs bland annat förändrade affärsmodeller, nya samarbetsformer, nytt tänk kring designprocessen och gamla tankesätt behöver omprövas.

Kontakta oss

Stockholms Byggnadsförening
Norrlandsgatan 11 111 43 Stockholm
Tel: 08 - 10 13 62
E-post: katarina@sthbyggnadsforening.se

Vill du boka konferens på Bygget
Tel: 08-522 468 00
E-post: info@lokusfestkonferens.seKontaktformulär