Stockholms byggnadsförening

Stockholms Byggnadsvärlds väletablerade neutrala forum för information, fri debatt och umgänge över fackgränserna.

Välkommen till Stockholms Byggnadsförening!

Föreningen stiftades 1848 och idéen om kunskapsutbyte, information, diskussion och det personliga umgänget över fackgränserna är kärnan i verksamheten än idag.

I den egna fastigheten i Stockholms city har medlemmarna skapat ett neutralt forum – Bygget - med högt i tak för de yrkesverksamma i Stockholms byggnadsvärld.

Föreningen har ca 2 100 ledamöter från alla yrkeskategorier inom Stockholms breda byggnadsvärld.


Kalendarium

Hösten 2020: Nästan som vanligt, men lite annorlunda

Styrelsen har beslutat att föreningens verksamhet ska fortsätta som vanligt i den utsträckning det är möjligt under hösten. Den pågående pandemin gör dock att höstens program kommer att se lite annorlunda ut, men i första hand försöker föreningen ställa om istället för att ställa in.

Nyheter

Hösten 2020

Nästan som vanligt, men lite annorlunda

Nya medlemmar och gamla minnen

En föreningskväll speciellt riktat till nyinvalda under året för att introducera föreningen.

Nyfiken på nya styrelsen?

På årsmötet fick föreningens styrelse, som består av ordförande och åtta ledamöter, en ny sammansättning. Tre ledamöter avgick, två omvaldes, tre nyvaldes och tre fortsätter på sin första mandattid. Ledamöterna har en mandattid på två år och efter fyra år i följd kan en ledamot inte omedelbart återväljas.

Kontakta oss

Stockholms Byggnadsförening
Norrlandsgatan 11 111 43 Stockholm
Tel: 08 - 10 13 62
Fax: 08 - 21 12 43
E-post: katarina@sthbyggnadsforening.se

Kontaktformulär