Stockholms byggnadsförening

Stockholms Byggnadsvärlds väletablerade neutrala forum för information, fri debatt och umgänge över fackgränserna.

Välkommen till Stockholms Byggnadsförening!

Föreningen stiftades 1848 och idéen om kunskapsutbyte, information, diskussion och det personliga umgänget över fackgränserna är kärnan i verksamheten än idag.

I den egna fastigheten i Stockholms city har medlemmarna skapat ett neutralt forum – Bygget - med högt i tak för de yrkesverksamma i Stockholms byggnadsvärld.

Föreningen har ca 2 100 ledamöter från alla yrkeskategorier inom Stockholms breda byggnadsvärld.Nyheter

Arkitekturen spelar roll för samhällets utmaningar

Riksdagen antog i maj 2018 en ny arkitekturpolitik: Politik för gestaltad livsmiljö. Malmös tidigare stadsbyggnadsdirektör, arkitekt Christer Larsson, var särskild utredare för Gestaltad livsmiljö - en ny politik för arkitektur, form och design. H

Slutsats: ”Sakliga skäl saknas”

Föreningsmötet den 11 september gästades av en professor, tre riksdagsledamöter och en stockholmspolitiker samt en koncernchef. Ämnet för kvällen var amorteringskraven och januariavtalet.

Mingel, möte och milstolpar

Höstens föreningskvällar startade redan den 28 augusti med ett föreningsmöte som introducerade föreningen och dess verksamhet för både nya och rutinerade medlemmar. Hedersledamoten och arkitekten Laila Reppen berättade engagerat om några mer eller mindre dramatiska milstolpar i föreningens historia.

Kontakta oss

Stockholms Byggnadsförening
Norrlandsgatan 11 111 43 Stockholm
Tel: 08 - 10 13 62
Fax: 08 - 21 12 43
E-post: katarina@sthbyggnadsforening.se

Kontaktformulär