Stockholms byggnadsförening

Stockholms Byggnadsvärlds väletablerade neutrala forum för information, fri debatt och umgänge över fackgränserna.

Välkommen till Stockholms Byggnadsförening!

Föreningen stiftades 1848 och idéen om kunskapsutbyte, information, diskussion och det personliga umgänget över fackgränserna är kärnan i verksamheten än idag.

I den egna fastigheten i Stockholms city har medlemmarna skapat ett neutralt forum – Bygget - med högt i tak för de yrkesverksamma i Stockholms byggnadsvärld.

Föreningen har ca 2 100 ledamöter från alla yrkeskategorier inom Stockholms breda byggnadsvärld.


Kalendarium

Hösten 2020: Nästan som vanligt, men lite annorlunda

Styrelsen har beslutat att föreningens verksamhet ska fortsätta som vanligt i den utsträckning det är möjligt under hösten. Den pågående pandemin gör dock att höstens program kommer att se lite annorlunda ut, men i första hand försöker föreningen ställa om istället för att ställa in.

Nyheter

Hur kan vi möjliggöra resurseffektiva livsstilar?

På föreningsmötet den 11 november belyste tre talare hur digitalisering kan förbättra för både boende och fastighetsägare, och planeten. Medlemmar som deltog digitalt lyfte fram att hinder kan vara gamla vanor, svag förändringsbenägenhet och en svåromställd företagskultur. Men med goda exempel blir det lättare för företag att ta nästa steg.

Stadgeändring gällande nya ledamöter och inval

På föreningsmötet i oktober fastställdes stadgeändringen som först togs upp på årsmötet om vem som kan bli medlem och hur man blir invald.

Kontakta oss

Stockholms Byggnadsförening
Norrlandsgatan 11 111 43 Stockholm
Tel: 08 - 10 13 62
Fax: 08 - 21 12 43
E-post: katarina@sthbyggnadsforening.se

Kontaktformulär