Stockholms byggnadsförening

Stockholms Byggnadsvärlds väletablerade neutrala forum för information, fri debatt och umgänge över fackgränserna.

Välkommen till Stockholms Byggnadsförening!

Föreningen stiftades 1848 och idéen om kunskapsutbyte, information, diskussion och det personliga umgänget över fackgränserna är kärnan i verksamheten än idag.

I den egna fastigheten i Stockholms city har medlemmarna skapat ett neutralt forum – Bygget - med högt i tak för de yrkesverksamma i Stockholms byggnadsvärld.

Föreningen har ca 2 100 ledamöter från alla yrkeskategorier inom Stockholms breda byggnadsvärld.

Nyheter

Broarnas betydelse för Stockholm

Föreställ dig Stockholm utan broar. Det hade varit en annan stad, om det ens blivit en stad. Broarna ger oss en sammanhängande stad och hela stadsbilden påverkas av broarna, både vad gäller infrastrukturen och rörelsemönstret i staden samt designen och hur det är att vara kring, på, under och vid sidan om broarna.

Stadshuset – en världsunik byggnad

I december varje år äger föreningens högtidsmöte rum och denna gång var högtidstalaren Mats Hayen, filosofie doktor, historiker, arkivarie och författare. Mats håller till vardags till på Stockholms stadsarkiv. Som Byggnadsföreningens högtidstalare fokuserade Mats på tillblivelsen av Stockholms Stadshus som firar 100 år under 2023.

Japankväll den 12 januari 2023

I maj 2023 åker föreningen på studieresa till Japan. Inför resan ordnas en Japankväll för både de som redan är anmälda och de som är intresserade av studieresan.

Kontakta oss

Stockholms Byggnadsförening
Norrlandsgatan 11 111 43 Stockholm
Tel: 08 - 10 13 62
E-post: katarina@sthbyggnadsforening.se

Vill du boka konferens på Bygget
Tel: 08-522 468 00
E-post: info@lokusfestkonferens.seKontaktformulär