Stockholms byggnadsförening

Stockholms Byggnadsvärlds väletablerade neutrala forum för information, fri debatt och umgänge över fackgränserna.

Välkommen till Stockholms Byggnadsförening!

Föreningen stiftades 1848 och idéen om kunskapsutbyte, information, diskussion och det personliga umgänget över fackgränserna är kärnan i verksamheten än idag.

I den egna fastigheten i Stockholms city har medlemmarna skapat ett neutralt forum – Bygget - med högt i tak för de yrkesverksamma i Stockholms byggnadsvärld.

Föreningen har ca 2 100 ledamöter från alla yrkeskategorier inom Stockholms breda byggnadsvärld.Nyheter

Kvalitet i arkitektur och stadsbyggnad är komplext

Det var fullsatt i Markeliussalen när medlemmarna bänkade sig för föreningsmötet den 10 november. Kvällens föredrag handlade om kvaliteten i arkitektur och stadsbyggnad med inbjudna talare från Upplands Väsby, Järfälla och Huddinge.

Nytt Poddavsnitt ute

Konst i det offentliga rummet

New European Bauhaus: Ställa om för ett klimatneutralt Europa

EU-kommissionen presenterade hösten 2020 ett initiativ som går under namnet New European Bauhaus. Det ska stärka estetiska, sociala och kulturella värden i EU:s arbete med att nå målet om en klimatneutral union senast 2050. På föreningsmötet den 13 oktober deltog Dan Hill, Helena Bjarnegård och Tobias Olsson för att belysa initiativet utifrån ett svenskt perspektiv.

Kontakta oss

Stockholms Byggnadsförening
Norrlandsgatan 11 111 43 Stockholm
Tel: 08 - 10 13 62
E-post: katarina@sthbyggnadsforening.se

Kontaktformulär