Stockholms byggnadsförening

Stockholms Byggnadsvärlds väletablerade neutrala forum för information, fri debatt och umgänge över fackgränserna.

Välkommen till Stockholms Byggnadsförening!

Föreningen stiftades 1848 och idéen om kunskapsutbyte, information, diskussion och det personliga umgänget över fackgränserna är kärnan i verksamheten än idag.

I den egna fastigheten i Stockholms city har medlemmarna skapat ett neutralt forum – Bygget - med högt i tak för de yrkesverksamma i Stockholms byggnadsvärld.

Föreningen har ca 2 100 ledamöter från alla yrkeskategorier inom Stockholms breda byggnadsvärld.

Nyheter

CSRD – en rapportering att omfamna

Ett nytt spelfält för hållbarhetsrapportering. Så inledde Torbjön Westman, partner på KPMG, när han fick ordet att prata om CSRD på föreningsmötet den 21 februari. Efter Torbjörns presentation fick Anette Scheibe Lorentzi, Stockholms stad; Anna Denell, Vasakronan och Christian Jakobsson, Skanska, ge sina perspektiv på det nya direktivet från EU och ordet som alla sedan använde var: CSRD är något att omfamna.

Kommande Föreningsresor

I höst åker vi till Sorrentohalvön och våren 2025 bär det av till Panama och Peru

Artificiell intelligens – spännande eller skrämmande?

Årets första föreningsmöte den 17 januari handlade om AI. Efter handuppräckning visade det sig att många av de närvarande har provat chattroboten Chat GPT, så ämnet var inte helt främmande. Men för att belysa AI inom bygg- och fastighetsbranschen fanns tre inbjudna talare på plats: Petra Jenning, ateljéchef och innovationsledare på Fojab Arkitekter, Jacob Henricson, Head of IT Strategy på Skanska och Jonas Tannerstad, chef el och automation på Örebrobostäder.

Kontakta oss

Stockholms Byggnadsförening
Norrlandsgatan 11 111 43 Stockholm
Tel: 08 - 10 13 62
E-post: katarina@sthbyggnadsforening.se

Vill du boka konferens på Bygget
Tel: 08-522 468 00
E-post: info@lokusfestkonferens.seKontaktformulär