Stockholms byggnadsförening

Stockholms Byggnadsvärlds väletablerade neutrala forum för information, fri debatt och umgänge över fackgränserna.

Vårens Föreningsprogram är slut. Hösten startar vi upp 31 augusti med en introduktionskväll för nya medlemmar.
14 september är nästa Föreningsmöte.

Välkommen till Stockholms Byggnadsförening!

Föreningen stiftades 1848 och idéen om kunskapsutbyte, information, diskussion och det personliga umgänget över fackgränserna är kärnan i verksamheten än idag.

I den egna fastigheten i Stockholms city har medlemmarna skapat ett neutralt forum – Bygget - med högt i tak för de yrkesverksamma i Stockholms byggnadsvärld.

Föreningen har ca 2 100 ledamöter från alla yrkeskategorier inom Stockholms breda byggnadsvärld.


Nyheter

Nytt poddavsnitt ute nu

Hedersledamoten Ulrika Francke

Studieresa till Paris 6-8 september 2022

Välkomna på en intensiv och kunskapsrik studieresa till Paris.

Nytt Poddavsnitt ute

Hedersledamoten Olle Zetterberg

Kontakta oss

Stockholms Byggnadsförening
Norrlandsgatan 11 111 43 Stockholm
Tel: 08 - 10 13 62
E-post: katarina@sthbyggnadsforening.se

Kontaktformulär