Fastigheten

Byggnadsföreningens hus i kv. Hästen 25, med adress Norrlandsgatan 11, 111 43 Stockholm, är ritat av Sven Markelius, uppfört 1937, återuppfört 1982-1984 efter bombattantat - omfattar ca 3 000 kvm och inrymmer butiker, kontor, föreningens klubblokaler, bibliotek och kansli samt "Bygget Konferens & Fest".