Stockholms Byggnadsförenings Stiftelse för Olle Engkvist-priset

Stiftelsen bildades när byggmästare Olle Engkvist i Stockholm fyllde 70 år genom en av Bygg - Oleba, Olle Engkvist AB, Josef Engkvist Måleri AB, AB Installatör, Byggnads AB Projector, och Olle Engkvist Västerås Byggnads AB överlämnd gåva.

Stiftelsens ändamål är att bereda publicister vidareutbildning inom eller utom landet för att därigenom främja "spridandet av vederhäftig kunskap om och fördjupad förståelse för samtida byggnadskonst".

Stipendienämnden kan även utdela medalj, företrädesvis som belöning för högklassig journalistik.

ANSÖKAN om stipendium skall ske via Publicistklubbens hemsida, www.publicistklubben.se, senast 30 november före det år stipendiet skall utdelas.

Hiertanämndens adress:
Hiertanämnden
c/o Föreningshuset
Virkesvägen 26,
120 30 Stockholm
Växel: 08 - 55 60 61 40
E-post: hiertanämnden@foreningshuset.se

Stipiendiet(priset) utdelas när Stockholms Byggnadsförening håller sitt årsmöte under mars månad. Medalj utdelas på Stockholms Byggnadsförenings högtidsmöte första onsdagen i december månad.