Nyheter

Hösten 2020

Nästan som vanligt, men lite annorlunda

Nya medlemmar och gamla minnen

En föreningskväll speciellt riktat till nyinvalda under året för att introducera föreningen.

Nyfiken på nya styrelsen?

På årsmötet fick föreningens styrelse, som består av ordförande och åtta ledamöter, en ny sammansättning. Tre ledamöter avgick, två omvaldes, tre nyvaldes och tre fortsätter på sin första mandattid. Ledamöterna har en mandattid på två år och efter fyra år i följd kan en ledamot inte omedelbart återväljas.