Nyheter

Ny hedersledamot: Olle Zetterberg

Med hjärta för Stockholm och för alla stockholmare

Se olikheter som möjligheter

Högtidstalare 2020, Milad Mohammadi, är juristen och statsvetaren som blev social entreprenör och startade den ideella och icke-vinstdrivande Järvaskolan i Kista. På högtidssammanträdet den 2 december talade Milad utifrån sina erfarenheter om mångfald och integration.

Spex Aid

En hälsning från Spexarna