Nyheter

Nyfiken på nya styrelsen?

På årsmötet fick föreningens styrelse, som består av ordförande och åtta ledamöter, en ny sammansättning. Tre ledamöter avgick, två omvaldes, tre nyvaldes och tre fortsätter på sin första mandattid. Ledamöterna har en mandattid på två år och efter fyra år i följd kan en ledamot inte omedelbart återväljas.