Nyheter

Senaste poddavsnittet

Lyssna till ett samtal med Ola Månsson, en av våra mest aktiva medlemmar

Reuse, rethink, redo

Föreningsmötet den 22 februari handlade om återbruk och cirkulärt byggande. De fyra inbjudna talarna berörde på olika sätt att branschen behöver ändra dagens metoder och för det krävs bland annat förändrade affärsmodeller, nya samarbetsformer, nytt tänk kring designprocessen och gamla tankesätt behöver omprövas.

Poddavsnitt

Samtal med Lars Benton, Hedersledamot i Byggnadsföreningen och VD på Viktor Hansson.