Nyheter

Kulturen stärker stadens själ

Föreningsmötet den 9 november tog sig an frågan om kulturens betydelse för staden och i stadsutveckling. För att belysa frågan fanns två talare på plats: Mia Wahlström, tekn. dr. i samhällsplanering och ägare till Sign of Times, talade om sin forskning om städers attraktivitet och Maria Hammarsten, affärsutvecklingsansvarig för stadsinnovation på Atrium Ljungberg, gav ett praktiskt exempel på hur arbetet med kultur går till i Slakthusområdet.

Staden har framtiden för sig

Under pandemin var det många som frågade sig hur framtidens innerstad skulle se ut när kontoren blev öde, handeln sinade, restaurangerna fick färre gäster, kulturevenemang stod med tomma stolar och turisterna försvann från City. Vad händer med staden och använder vi vår stad på bästa sätt?

Nytt Poddavsnitt

Samtal med Hedersledamoten Svante Torell