Nyheter

Nytt Poddavsnitt ute

Stadsträdgårdsmästare Elisabeth Rosenquist Saidac gör Stockholm grönare

Offentlig upphandling – stora möjligheter med rätt kompetens

Värdet av offentlig upphandling i Sverige är 782 miljarder kronor per år (2018) och över hälften av de drygt 18 000 annonserade upphandlingarna gäller bygg och anläggning. Upphandlingsmyndigheten har i ett regeringsuppdrag tittat närmare på byggsektorn och föreningsmötet den 15 september handlade om upphandlingens utmaningar och möjligheter.

Japan maj 2022 och september 2022

Föreningen ordnar studieresa till Japan maj och september 2022. Vill du se reseprogrammet?