Stockholms Byggnadsförenings Stiftelse för Isaak Hirsch-stipendiet

Stiftelsen har bildats genom donationer 1898 och 1908 av föreningsmedlemmen, grosshandlaren Isaak Hirsch (som bl a lät uppföra flera hus på Strandvägen och Oscarsteatern)
samt av medel som 1987 och 1999 tillskjutits av Stockholms Byggnadsförening.

ÄNDAMÅL
Stiftelsen skall främja landets näringsliv genom utdelning av stipendier för vidareutbildning inom eller utom landet av hantverkare eller andra motsvarande yrkesmän inom föreningens verksamhetsområde så att yrkeskunnandet bibehålls och utvecklas i " allmänt nyttigt intresse". Medlemmarna i Stockholms Byggnadsförening får lämna förslag om kandidat till Isaak Hirsch-stipendiet. Förslaget, som skall inges till föreningen före utgången av december månad, skall innehålla kandidatens namn och adress följt av en allmän motivering för åtgärden. Föreslagen stipendiat skall skriftligen förklara sig villig att genomföra av juryn accepterad utbildning.

ANSÖKAN om Isaak Hirsch-stipendiet kan inges till föreningen under samma tid - i "slutet kuvert" enligt stadgarna. Stipendiat skall vara medborgare i något av de nordiska länderna. Ansökningsblankett kan erhållas på föreningens kansli.

Stipendiet utdelas årligen i samband med något av första halvårets möten, i allmänhet februarimötet.