En målbild och mänskliga relationer – grunden för lyckade projekt

Merkurhuset i Göteborg vann Kasper Salin-priset 2022. Ur motivering finns att läsa: ”Byggnaden utgör ett tillskott i ett trångt läge där arkitekturen både infogar sig och tar plats – en prestation i perfekt balans”. Kontorsbyggnaden har onekligen hög arkitektonisk kvalitet, men hur blev det ett lyckat projekt?

Hans Andersson, senior partner på reklambyrån Forsman & Bodenfors, fick inleda kvällen med att berätta om hur kontorsbyggnaden över huvud taget kom till:

- Vi behövde flytta ihop våra olika kontor för att samarbeta mer. Vi hade gjort ett program och visste vad som var viktigt för oss som hyresgäster.

Platzer Fastigheter AB och Bygg-Göta hade köpt fastigheten Merkur 2017 där det fanns en smal markbit att bygga på. I samma veva fick de nys om att Forsman & Bodenfors letade efter nytt kontor. Platzer hade först svårt att se att Merkur skulle kunna vara någonting för Forsman & Bodenfors, för det sades att reklambyrån inte ville ha nyproduktion, utan något udda, annorlunda och inte standardiserat. Men i erbjudandet om att vara helt delaktiga och att samarbeta med Bornstein Lyckefors Arkitekter (numera Olsson Lyckefors Arkitektur) blev det ett projekt.

Inga lister

Hans Andersson skrev ett dokument, som blev som ett manifest för projektet, och där fanns en formulering om ”inga lister”.

- Hur vi jobbar på Forsman & Bodenfors och vad som är viktigt för oss får konsekvenser in i arkitekturen och i fastigheten. ”Inga lister” står för att vi är noggranna och har omsorg om detaljer.

Claes Sjöström, affärsutvecklare på Platzser, berättade att ”inga lister” mottogs med blandade reaktioner där luttrade byggare sa att det kommer att bli som alla andra byggnader de gjort och andra såg det som en utmaning. Men ”inga lister” blev ett mantra som växte i alla led. I möten med hyresgästen, arkitekten och entreprenören där de skulle lösa problem var det alltid någon som påminde om ”inga lister” och det signalerade att de inte skulle nöja sig med något halvdant.

Hus i världsklass

Fastighetsägaren Platzer ordnade tidigt en konferens där man satte upp målet om ett hus i världsklass. Bara att ha ett sådant möte där även slutbrukaren var med lyftes fram som en nyckelfaktor till att det blev ett lyckat samarbete och lyckat projekt.

- Vi ville skapa ett hus i världsklass. Både vi på Platzer och Forsman & Bodenfors ville arbeta med Bornstein Lyckefors Arkitekter. Vi insåg att om vi kunde ge dem utrymme så hade vi allt att vinna på det och förstod att i samarbete kan det här bli ett hus i världsklass, sa Johan Björkman, marknadsansvarig på Platzer.

Projekt är ett relationsbygge

- Det var ett lyxigt projekt att få jobba med en kund som Forsman & Bodenfors, konstaterade Andreas Lyckefors, partner på Olsson Lyckefors Arkitekter, och fortsatte:

- Det gäller att ha ett gott samarbete med staden också. Det allra bästa är om de känner sig delaktiga och till och med så delaktiga att de känner sig som upphovsman. Projektet har detaljer som blivit pricken över i:t, som kommit tack vare krav från staden och ett lyhört samarbete.

Johan Olsson, även han partner på Olsson Lyckefors Arkitektur, lyfte fram vikten av att formulera en gemensam målbild. Det gäller att hitta och hålla fast vid den bilden för att få ett lyckat projekt. Andreas Lyckefors fyllde i att ett projekt är som ett relationsbygge. Under processen kommer det att bli upp- och nedgångar, men om man arbetar med relationen och har målbilden så blir det bra i slutändan.

Grunden för ett lyckat projekt

Kvällen avslutades med ett panelsamtal där den övergripande frågan var: Vad är grunden för ett lyckat projekt? Så här, i korthet, svarade talarna:

Anders Skägg, advokat och partner AG Advokat: Det är faktiskt inte avtalen, utan kemin aktörerna emellan. Det handlar om en bra matchning på bolagsnivå och individnivå i projekten och då tar sig projekten genom svårigheterna och alla tar sig ut hyfsat nöjda.

Joachim Öhman, senior projektledare på Projektpartner: Individ, individ, individ, och hur man jobbar med den gruppen av individer. Det gäller också att ha ett gemensamt projektperspektiv och inte ett perspektiv där alla bara tänker på den aktör man representerar.

Bengt Staaf, chef Hälsa & Säkerhet på Skanska Sverige: Det är viktigt med rätt förutsättningar från början och att ha ett avtal med en möjlig win win-situation. Sedan är det människorna och ledarskapet som ska få det att hända.

Johan Olsson, partner på Olsson Lyckefors Arkitektur: Gemensam målbild är A och O. Sedan handlar det om mänskliga relationer där man måste hitta en trygghet i samarbetet och få testa idéer utan att bli bannad om man säger fel. Hitta den dynamiken!

Claes Sjöström, affärsutvecklare på Platzer Fastigheter: Respekt och förtroende för varandra med en samsyn i vad man ska göra. En nyckelfaktor för Merkurhuset var att vi hittade rätt entreprenör för det här projektet.

Text och foto: Sofia Jonsson