Resor

Studieresorna sker som korta resor på 3-4 dagar eller som längre resor på 7-10 dagar.
På senare tid har de längre resorna dominerat.

Kunskap och Sällskap!
I enlighet med ovanstående arrangeras studieresorna även för medföljande, där samvaro och umgänge under resorna skapar en särskild föreningsmässig sammanhållning - till glädje för många.

En kort reseberättelse tas in i årsmatrikeln.

Resor