Föreningsmöte

Föreningens sammankomster sker huvudsakligen i de egna lokalerna på Bygget

Ordinarie föreningssammanträden är den bärande stommen i verksamheten och arrangeras på en onsdag månatligen under perioden oktober t.o.m. april. Vid sammanträdet behandlas ett aktuellt tema genom anföranden och debatt samt förrättas eventuella inval av nya ledamöter. Efter sammanträdet följer som regel en buffémiddag. Extra föreningssammanträden förekommer intermittent.

Högtidssammanträde, som enligt stadgarna hålls den första onsdagen i december, omfattar parentation över avlidna ledamöter, utdelning av insignier samt ett högtidsanförande av särskilt inbjuden talare. Högtidsmiddag följer varefter sker spektakulär premiär på årets nyskrivna spex.

Årsmöte sker vid ordinarie marssammanträde, som följs av middag. Efter ordinarie novembersammanträde följer en traditionell Mårtensits med svartsoppa, gås och äppelkaka. Kortare frukostträffar anordnas intermittent kring ett aktuellt tema.

Alla ordinarie sammanträden dokumenteras via skriftligt protokoll och referat samt via bandupptagning.

Två Midvinterfester med partner anordnas fredag-lördag i februari med middag, spex och dans på Bygget.

Vårutflykt anordnas i maj och omfattar studiebesök med efterföljande middag på annan lokal.

Golftävling för föreningens ledamöter anordnas på bana i närområdet, normalt i början av juni.

Bygg-ärta på torsdagar anordnas under oktober-november och februari t.o.m. april, enligt särskilt schema, med korta anföranden på Bygget eller studiebesök i närområdet, följt av traditionell ärt-lunch på Bygget.