Arkitekturens roll för Förbifarten

Föreningsmötet 6 november. Från Kungens kurva i söder till Häggvik i norr kommer E4 Förbifart Stockholm att mestadels slingra sig under Mälaren. För att skona viktiga miljö- och kulturvärden går drygt 18 av vägens 21 km i tunnel. Vägtunneln är nu helt utsprängd och arbetet fortsätter med att förstärka berget och inreda det med väggar, asfalt och ventilation. Och konst.

Förbifarten öppnar 2030

Jenny Johannson, uppdragsledare för stora projekt på Afry och även styrelseledamot i Byggnadsföreningen, inledde kvällen med att ge korta fakta om projektet, som att restiden beräknas ta 15 minuter, öppning för trafik är 2030 och budget är 41,7 miljarder kronor (2021 års prisnivå).

Två arkitekter var på plats som varit högst delaktiga i arkitekturen för Förbifarten: Mats Broman, före detta senior arkitekt för stora projekt på Trafikverket, och Sara Berrado, före detta arkitekt stora projekt på Trafikverket och numera på Afry.

Arkitektur för säkerhet i tunneln

Mats Broman lyfte fram att Förbifarten inte bara handlar om att bygga en väg, utan också om att bygga snyggt och anpassat till miljön. Där spelar arkitekturen en viktig roll. Arkitekturen har även betydelse för trafiksäkerheten i tunneln, exempelvis ska bilisterna få referenser i omgivningen för att känna av hastigheten, det finns aspekter för att motverka klaustrofobi och det skapas variation i tunneln för att undvika monotoni för bilföraren.

Konst för att veta var man är

Sara Berrado visade på den yttre gestaltningen av bland annat frånluftstorn, tilluftsbyggnader, teknikkiosker och VA-stationen. Alla teknikbyggnader har, förutom funktionella krav, platsspecifika krav för att passa in i omgivningen.

Sara berättade även om konsten i tunnlarna. Den konstnärlig utsmyckning ska ge en särprägel åt tunnlarnas olika delar och avfarter, så att man vet var man befinner sig i förhållande till markytan, som vid Kungens kurvas södergående trafikplats med konstverket ”Serpentinvind” av Bigert & Bergström som visar på den livliga handelsplatsen och vid Lovös södergående trafikplats finns ”Det tuktade landskapet” av Backa Carin Ivarsdotter som visar del av Drottningholms slottspark.

Text och foto: Sofia Jonsson