Nyinvalda fick kunskap om föreningen och sällskapa med varandra

En ny tradition i föreningen är att bjuda in de som blivit invalda det senaste året till en kväll bara för dem. Den 30 augusti fick föreningens nyaste medlemmar lära sig om föreningens historia, fastighet, stiftelserna med sin stipendieutdelning och verksamheten i stort samt äta en välsmakande buffé på Bygget. Viktigast av allt denna kväll är att de får uppleva föreningens kärna av ”kunskap och sällskap”.

- Föreningens ändamål har stått sig från 1848 till idag. Vår uppgift och ansvar i styrelsen är att sätta ihop program som gör att medlemmarna vill komma varje månad, sa Magnus Andersson, föreningens ordförande, och fortsatte:

- Vi ska följa med i tiden och föreningskvällarna ska handla om det som är aktuellt i Stockholm. Föreningen är en viktig arena för att diskutera och debattera det som byggs och inte byggs i staden. Vi är ett unikt forum för att samtala om svaren på morgondagens frågor.

Tex o foto: Sofia Jonsson