Artificiell intelligens – spännande eller skrämmande?

Årets första föreningsmöte den 17 januari handlade om AI. Efter handuppräckning visade det sig att många av de närvarande har provat chattroboten Chat GPT, så ämnet var inte helt främmande. Men för att belysa AI inom bygg- och fastighetsbranschen fanns tre inbjudna talare på plats: Petra Jenning, ateljéchef och innovationsledare på Fojab Arkitekter, Jacob Henricson, Head of IT Strategy på Skanska och Jonas Tannerstad, chef el och automation på Örebrobostäder.

Gör mer med mindre

Petra Jenning ställde den retoriska frågan: Vad händer om vi inte tar tillvara möjligheten med AI? Hon uttryckte oro över vad som kommer att hända om samhällsbyggnadssektorn fortsätter som vanligt, utan att anpassa sig till den snabba utvecklingen.

- Vi måste bygga mer och skapa fler kvadratmetrar för att möta samhällsutmaningar, men samtidigt förbruka mindre resurser. Lösningen är att göra mer med mindre, sa Petra Jenning och gav exempel på innovativa byggtekniker, som 3D-printning och hur digitala processer kan minska användningen av material i byggprojekt.

Petra visade en graf från IVL för att illustrera utmaningen att nå netto noll där vi bara kommer halvvägs genom att använda och implementera befintlig teknik. Sedan behövs det innovationer.

- Vi måste tänka nytt för att möta de komplexa utmaningarna inom klimatavtryck, hållbarhet och sociala faktorer. Vi behöver bygga bättre än någonsin genom att ta vara på den fantastiska möjligheten som den digitala utvecklingen erbjuder.

Petra berättade också om Lars, en kollega på Fojab som kan ”allt” och strax går i pension. Vem ska då svara på alla frågor?! Fojab har skapat AI-assistenten, Lars GPT, för att generera beskrivningar och svara på frågor där det finns underlag och data. Lars GPT är under utveckling men Petra menade att kunskapsöverföring inom byggbranschen är en nyckelfaktor framöver.

Lära genom användning

Jacob har ett övergripande perspektiv kring hur just Skanska ska hantera frågor relaterade till AI. Han konstaterar att AI har utvecklats över åren, från att kunna känna igen handstil, tal och ansikten till att nu kunna generera bilder och text med hjälp av stora språkmodeller som Chat GPT.

Skanska litar inte på gratisversionen av Chat GPT. Istället har de skapat en variant som de byggt med Skanskas egen information. Det är en säker AI-miljö där organisationen kan lära sig genom användningen, bygga upp en förståelse och samtidigt vara redo och öppen för nya möjligheter.

Jacob lyfte fram att AI ger möjligheter för byggbranschen. AI är bra på prognoser, visualiseringar och att göra analyser av ostrukturerad data. En svårighet är dock att samla in data. Som exempel tog han att det borde gå att lära AI att skriva bra anbud – men vad är då ett bra anbud. Om ett bra anbud är bland annat vunnet, välskrivet, leverans med marginal, få garantiärenden, nöjda kunder och inga olyckor, så återfinns uppgifter om allt detta i olika system på företaget, och hur matar man in dessa uppgifter i systemet för att få ut just ett bra anbud.

AI lär sig de boendes beteenden

I Örebrobostäders bestånd finns över 22 000 lägenheter och 1,5 miljoner kvadratmeter bostadsyta. ÖBO har använt ett industrialiserat förhållningssätt och integrerat AI för att effektivisera och optimera energianvändningen. De har uppnått betydande resultat med minskad elförbrukning och fjärrvärmeanvändning.

AI har spelat en central roll i att förbättra styrningen och beslutsfattandet. Ett konkret exempel är användningen av AI för att optimera fjärrvärmesystemet och därigenom minska kostnaderna. AI lär sig hyresgästers beteende och genom det har de kunnat uppnå en jämnare reglering och undvikit övertemperaturer i lägenheterna. Resultaten visar på en förbättring på 8–18 procent jämfört med manuell styrning. Jonas berättade att de nu går mot att fatta mer datadrivna beslut.

- Vi har 400 undercentraler och man behöver inte bygga om alla på en gång. Vi har tagit ett hus i taget och bygger om så mycket som går enligt budget. Vi har nått hälften nu och snart har vi klarat av allihopa, förklarade Jonas.

Text och foto: Sofia Jonsson