Ändamål

Den år 1848 nybildade föreningens ändamål blev dels att befrämja byggnadskonsten och "öka sinnet för densamma" genom "sammanträffande och personligt umgänge och som följd därav" ett "fritt tankeutbyte" dels att "bidraga till teoretisk och praktisk utbildning i byggnadsfacket" – allt föreningens övergripande ändamål under mer än 170 år.

Informationen, dokumentationen, debatten och umgänget över fackgränserna är kärnan som ännu håller den ursprungliga föreningsidén levande.
I den egna fastigheten i Stockholms city har medlemmarna skapat ett neutralt forum – Bygget - med högt i tak för de yrkesverksamma i Stockholms byggnadsvärld där ändamålet idag tillgodoses genom

  • Föreningssammanträden med anföranden och debatter
  • Bygg-ärtor med korta lunchanföranden/studiebesök
  • Fyra stiftelser med stipendier för utbildning
  • Bibliotek på Bygget och på Stockholms Stadsarkiv
  • Studieresor i omvärlden
  • Intermittent utgivning av skrifter och böcker
  • Frekvent information till ledamöterna via medlemsblad och hemsida
  • Årlig ledamotsmatrikel med det gångna året i sammandrag
  • Årligen nyproducerat spex i en femtioårig tradition
  • Klubblokaler med ”egen” restaurang (Bygget Konferens & Fest)