Cederhusen och Wisdome Stockholm – utmanar och utvecklar byggandet i trä

På föreningsmötet den 20 mars fick medlemmarna veta mer om två relativt nya projekt i Stockholm som konstruerats i trä: Cederhusen i Hagastaden som är Stockholms första massivträprojekt och Wisdome Stockholm på Tekniska museets innergård som tänjt gränserna för att bygga i trä.

Cederhusen – trähusen som smälter in i stenstaden

Cederhusen är trähus i två kvarter med totalt fyra hus och 234 lägenheter, och det är Stockholms första massivträprojekt. Anna Ervast Öberg, operativ chef hos beställaren Folkhem, och Josef Eder, grundare och delägare för arkitekterna General Architecture, var på plats på föreningsmötet för att berätta om Cederhusen.

- Hagastadens ska i sin karaktär vara en förlängning av stenstaden. Men det finns inget som säger att stenstaden inte tål trä, så vi frågade oss vad som utmärker stenstaden. Vissa saker är tydliga, som den jordiga färgskalan och ganska så homogena fasader. Vi försökte tänka utifrån det arkitektoniska perspektivet när vi tog oss an Cederhusen, berättade Josef Eder.

Cederhusen hade komplicerade förutsättningar då de byggdes ovanför tunneltaken till E4/E20 och Värtabanan, och inget fick förankras i tunnlarnas tak. Dessutom måste grundläggningen klara en explosion i tunneln. En sorts släde i betong och att trä är ett lätt material möjliggjorde att bygga ovanför tunneltaken.

Wisdome Stockholm – med det flygande taket

Wisdome ingår i ett nationellt projekt med fem domer som byggs över landet. Tekniska museet bjöd in till uppdraget och den sfäriska domen skulle byggas i trä. Arkitekterna Jonas Elding och Johan Oscarson har ritat Wisdome Stockholm.

- Det naturliga med tanke på övriga låga byggnader på museets innergård hade varit att bygga en sfär i en våning. Men vi tyckte inte att det var tillfredsställande. Vi ville att sfären skulle upplevas som ett huvudnummer inne i en väldigt stor hall, för att man kommer för det mesta att angöra byggnaden inifrån andra utrymmen i museet. Lösningen blev att svepa ett tak helt fritt format över domen, så att taket flyger över den, berättade Jonas Elding.

Taket är ett böljande rutnätssystem i fem lager av träbalkar som når en spännvidd på 48 meter – helt utan pelare. De hittade ingen i Skandinavien som var villig att ta sig an förslaget och det ledde Elding Oscarson till Blumer Lehmann i Schweiz som har erfarenhet av liknande konstruktioner.

- Det här skulle vara ett projekt som visade på möjligheten med att bygga i trä och vad materialet är kapabelt till. Så vi har utmanat och arbetat med materialet på ett kreativt sätt, och tänjt gränserna för vad som är möjligt att konstruera i trä, sa Johan Oscarson.

Text och foto: Sofia Jonsson

nline editing