Stipendier

Stockholms Byggnadsförening förvaltar fyra stiftelser, som delar ut stipendier och utser hederspristagare/medaljörer.

Närmare detaljer om stiftelsernas ändamål och hur stipendierna söks m.m., se resp. stiftelse.

Där finns också en lista över några tidigare stipendiater och pristagare.