Föreningsmöte 14 oktober 2020

Transportsystemets huvuduppgift är tillgänglighet


Transporterna kommer att öka i Stockholmsregionen, mycket trängsel är nödvändigtvis inte dåligt och det är viktigare att utnyttja det befintliga transportsystemet än att bygga nytt. Det lyfte Jonas Eliasson fram som tre övergripande punkter för transportsystemet när han talade på föreningsmötet den 14 oktober.

Jonas Eliasson är gästprofessor i transportsystem vid Linköpings universitet, ordförande för IVA:s samhällsbyggnadsavdelning och sedan november 2019 direktör för tillgänglighetsmålet vid Trafikverket.

- Mitt jobb på Trafikverket är att tolka, följa upp och lägga mig i allt som handlar om tillgänglighetsfrågor. Och att skapa tillgänglighet, att nå saker och att ta sig dit man vill – det är transportsystemets grunduppgift, inledde Eliasson kvällens föredrag.

Det mesta resandet sker på fritiden

Specialiseringen av arbetsmarknad, produktion och livsstilar gör att många lockas till storstaden, antingen genom att resa längre för att komma till staden eller att flytta till staden. Det här gör att transporterna kommer att öka.

Många utgår från att det mesta resandet består av att ta sig till och från jobbet. Men drygt hälften av länets resande sker med bil och är fritidsresor som att handla mat, skjutsa barn och åka till mormor.

Vägtrafiken står totalt för 75–80 procent av samtliga trafikslag och 2–3 procent sker med cykel. Cyklandet har ökat mycket, knappt en fördubbling på tio år – men bara lokalt. Utanför innerstaden har det gått ner och det är särskilt barn och ungdomar som cyklar mindre. Även om cyklandet skulle tredubblas i hela Sverige, skulle det minska vägtrafiken med mindre än 1 procent, så Eliasson konstaterade att för att nå klimatmålet ”måste vi göra jobbiga, dyra grejer”.

Nära till allt ger bra tillgänglighet

Mycket trängsel är ofta ett tecken på att något är populärt, så därför är det inte nödvändigtvis ett mål i sig att minska trängsel för transportplanerare. Bra planering för tillgängligheten handlar om att se till att det är nära till allt.

- Förtäta centralt, sprid inte ut grejer! Det ger bra trafikplanering, det är bra för miljön och folk vill ju bo i innerstaden, sa Eliasson.

Det mesta som kommer att finnas, finns redan

Det läggs oerhört mycket pengar framöver i investeringar i nya spår och vägar. Trots detta är det mindre än vad som läggs på drift varje år.

- Om man vill förbättra transportsystemets effektivitet och funktion måste man fundera på hur vi bättre kan utnyttja det som redan finns, för det allra mesta som kommer att finnas är det som redan finns, sa Eliasson.

Utred fler projektförslag

Eliasson såg även ett problem med att politiker och planerare låser sig för tidigt vid en problembild och utvärderar för få idéer.

- Ofta är det någon som lobbar in något och först då räknar man på kostnader och effekter. En klok utgångspunkt borde vara att leta efter smarta idéer, utvärdera dem systematiskt och välja de bästa projekten.

Text och foto: Sofia Jonsson