Vårutflykt: Slussen-projektet och Söderpromenad

Föreningens vårutflykt tog i år med medlemmarna upp på takhöjder med utsikt över ombyggnationen av Slussen och sedan vidare över Söders höjder, för att avsluta med grillbuffé på Ersta Terrassen.

Det var stort deltagande vid vårutflykten. Medlemmarna möttes upp av bland andra Peter Svärd, Stockholms stads projektchef för Slussen-projektet, som berättade om arbetet med Nya Slussen.

Från trafiklösning till mötesplats

Slussen är en viktig trafikplats och ungefär 480 000 människor passerar området per dag. Nya Slussen ska fortfarande vara en knutpunkt för trafikanter, men det ska också bli en attraktiv plats att mötas och vistas på. För att skapa en trygghet och en naturlig mötesplats ska bland annat nya kontorsbyggnader ha öppna bottenvåningar för till exempel kaféer eller affärer och Södermalmstorg blir en plats för upplevelser med en ny byggnad som är tänkt för exempelvis restauranger eller kulturaktiviteter.

Varför rivs Slussen?

Den 80 år gamla anläggningen är i dåligt skick och det är nödvändigt att bygga om Slussen från grunden. Trafiksituationen ska i framtiden bli smidigare och även klara av ett växande Stockholm. En annan anledning till ombyggnationen är att kapaciteten för att tappa vatten från Mälaren måste öka för att minska översvämningsrisken. Nya Slussen ska på så sätt trygga bebyggelsen och säkra dricksvattnet för cirka två miljoner människor i Mälardalen.

Allt ska fungera ”som vanligt” under byggtiden

Liselotte Johansson är projektledare för delområdet vatten och hon förklarade att de under byggtiden har fem grundläggande förutsättningar att förhålla sig till:

 • Avbördningen av Mälaren måste vara möjlig under byggtiden.
 • Trafiken ska fungera genom hela arbetsområdet.
 • Stadsgårdsleden ska vara öppen under hela byggtiden.
 • Attraktiva lösningar för alla trafikanter ska finnas.
 • Bussterminalen Nacka/Värmdö ska fungera tills nya terminalen är klar.

– Entreprenörerna kan det rent byggtekniska, men eftersom platsen ska fungera under tiden så är vår stora utmaning logistiken och att få allt att flyta på smidigt med avbördning, trafik och för de som bor området, berättade Liselotte.

Varför en utflykt till Slussen?

Mötesvärdar för vårutflykten var styrelseledamöterna Marie Wallhammar och Anna Denell:

– Slussen är ett mycket intressant projekt för Stockholm. Det finns många starka åsikter kring projektet och nu när det verkligen är igång är det roligt att på plats se vad som händer, förklarade Marie och Anna varför de bjöd in medlemmarna till besöket.

Promenad från Katarinavägen till Ersta

Under rutinerad guidning av Magnus Andersson leddes medlemmarna från Slussen upp till Ersta Terrassen. Magnus, som själv är Södermalmsbo, gav inblickar i stadsdelens historia medan vandringen fortsatte över gator och gränder i både sol och regn.

FAKTARUTA SLUSSEN

 • Den allra första Slussen, Drottning Kristinas sluss, invigdes 1642.
 • Slussen har sedan byggts om tre gånger då Stockholm har vuxit och samhället förändrats (Christopher Polhems sluss 1755, Nils Ericsons sluss 1850, Karl Johanslussen 1935).
 • Varje dag reser cirka 400 000 personer kollektivt till eller via Slussen. Det gör Slussen till Sveriges näst största kollektivtrafikknutpunkt efter T-centralen.
 • Nya Slussen ska ge tryggat dricksvatten och minskad översvämningsrisk, fler mötesplatser och mer plats för gående, cyklister och kollektivtrafik.
 • Det kommer kunna släppas ut fem gånger mer vatten i den nya anläggningen efter ombyggnaden – 1400 m3/sekund.
 • 8000 ton stål kommer användas vid ombyggnaden av Slussen. Eiffeltornet i Paris innehåller 7300 ton.