Staffan Grundmark - föreningens nye vd

Styrelsen har utsett Staffan Grundmark till ny vd efter Ruben Aronsson som går i pension. Staffan har varit medlem i föreningen länge, satt i styrelsen 2014–2018, är ett välbekant ansikte i föreningens spex och har erfarenhet av samhällsbyggnadsbranschens upp- och nedgångar.

Magnus Andersson, styrelseordförande, berättar:

- När styrelsen ställdes inför utmaningen att hitta en ny vd för föreningen, listade vi först några kriterier: Bransch- och föreningsförankring, gott humör samt vilja och ambition att ägna några år åt vår förening. Efter inspel från medlemmar och från styrelsen själv föll valet på Staffan Grundmark. Vi känner att det är rätt person på rätt plats, och vi tror att alla de som känner Staffan tycker likadant.

Staffan har en lång karriär inom bostadsutveckling från först JM och sedan Besqab, där han bland annat varit regionchef för verksamheten i Stockholms stad. För ungefär ett år sedan lämnade han Besqab för att bli pensionär, men insåg att han inte riktigt är mogen för det än.

- Det har alltid känts som att komma hem när jag går in genom dörrarna på Bygget och det ska bli mycket roligt att nu få förvalta det fina som finns i föreningen. Föreningen är en betydande mötesplats i branschen; här kan vi träffas på ett okomplicerat sätt och på så sätt förstå varandras yrkesroller och perspektiv. Just nu är det tufft i branschen, och då hoppas jag att medlemmarna än mer kommer till föreningsmötena och tar del av den vänliga stämningen och deltar i kunskapsutbytet, säger Staffan.

Staffan tillträder som vd den 15 augusti. Ruben Aronsson lämnar då över efter fem förtjänstfulla år som vd.