Vårutflykt, Mälaren 31 maj 2018

Föreningens vårutflykt gick till sjöss onsdagen den 30 maj. Båten M/S Gustafsberg VII tog med medlemmar med medföljande över Saltsjön och Mälaren och under färden passerades flera bostadsområden som föreningen besökt under årens lopp. Kvällens guider var Anette Scheibe Lorentzi och Torleif Falk, Stockholms stads stadsbyggnadsdirektör och stadsarkitekt.

Anette och Torleif berättade personligt och engagerat om Stockholm. Deras samlade erfarenhet och kunskap om Stockholms stadsbyggande är både djupt och brett. Dessutom kryddade de guidningen med egna erfarenheter av hur de sett stadsdelar växa fram och hur de själva deltagit i vissa av projekten.

– Bästa sättet att se Stockholm är längs med vattnet, sa Torleif Falk när båten passerade Hammarby sjöstad och han berättade om stadsdelen framväxt. En stadsdel som enligt honom har blivit ett lyckat projekt med en samlad stadsdel och samordning med infrastrukturen i redan planeringen.

Anette kompletterade med en anekdot om hur hon hört hur tidigare stadsbyggnadsdirektör och stadsarkitekt diskuterat hur viktigt det var att Hammarby sjöstad fick Stockholm som postort. Sjöstaden växte ut från Stockholm och skulle just kännas som en del av staden.

Infrastrukturens betydelse och hur den måste växa fram samtidigt som bostadsbyggandet, var något som Anette återkom till. Hon berättade även om den nya avloppsledning som byggs från Bromma till Henriksdal – en 14 kilometer lång tunnel för att Stockholm bland annat ska få renare vatten i Mälaren och Östersjön.

Färden gick längs med kajerna vid Liljeholm, Årstaviken, Marieberg, Hornberg och Bällstaviken, för att efter fyra timmar och en trerättersmiddag sluta där det startade vid Nybrokajen.