Vart är vi på väg?

Föreningsmöte med Stockholms Quiz. Applåder och busvisslingar på Bygget.

Vart är vi på väg?

Att döma av de många skratten, applådåskorna och (bus-)visslingarna var mötet den 18 februari sannolikt det roligaste ”ordinarie mötet” någonsin i Stockholms Byggnadsförenings historia.

Ulla Bergström och Anette Scheibe Lorentzi hade gjort ett utomordentligt arbete med att förbereda den Stockholms-quiz som föranledde dryga 60-talet medlemmar att komma till mötet som gick ut på att besvara frågor om Stockholm. Historia, nutid och framtid speglades i tio frågor på tio olika teman; allt ifrån Stockholms byggnader, infrastuktur, arkitektur, näringsliv, litteratur och film avhandlades. De medlemmar som troget hade deltagit i föreningens alla möten det senaste året – och som hade lyssnat på föredragen! – hade ett klart försprång.

Varje fråga föregicks av härliga små film- eller bildvisningar och musik, allt kopplat till dagens ämnen.

Mötesdeltagarna satt kvällen igenom vid runda bord, åtta personer vid varje, där det samtalades, samarbetades och skrattades. Kvällens kontrollant, Olle Zetterberg, hade fullt sjå att bemöta auditoriets ifrågasättande av såväl frågor som svar och påpekade från starten att det var strängeligen förbjudet att använda mobiltelefoner för att googla fram svaren. När frågorna var genomgångna och besvarade, kunde alla gå och hämta var sin läcker buffétallrik med därtill hörande smakliga drycker. Gott och logistiskt väldigt effektivt.

När det var dags att utse vinnarna, fick alla veta svaren. Som till exempel att Tele2 och Friends-arenorna tillsammans rymmer 105 000 åskådare (vid events), att en mursmäcka var den som bar bruket på byggena och att en sumprunkare var fiskare, eller den person som syresatte vattnet och vaggade sumpen för att hålla fiskfångsten vid liv. De flesta visste nog att den första tunnelbanelinjen var den gröna linjen, men kanske inte att Arlanda kommer att trafikera Hongkong med en ny linje eller att Kaknästornet faktiskt fortfarande är stadens högsta byggnad. Det var nog många som kände till att höghusen vid Sergels Torg kallas ”de fem trumpetstötarna”, och att staden till 2030 planerar 140 000 nya bostäder kunde nog de flesta. Inte mindes alla att det var Anders Carlberg som startade kårhusockupationen och många gick nog bet på frågan om att det faktiskt är 100 procent av alla stockholmare som har tillgång till bredband. Att Stockholms stadsmuseum förvarar Per Anders Fogelströms litteratursamling var nog allom bekant, men inte hur många hyllmeter denna representerar, nämligen inte mindre än 82 meter!

Efter en olidligt spännande genomgång av resultaten var det dags att kora vinnarna – och nu fanns inte längre utrymme för auditoriet att protestera: Av 40 möjliga poäng gick ”Team Arne Olsson” ut med segern med sina 24 poäng, tätt följd av laget ”Mårten Lindström”.

Ordförande Ingela Lindh tackade de båda arrangörerna Ulla och Anette för deras fina jobb, liksom kontrollanten Olle för hans utmärkta insats och påpekade att alla närvarande bör hemlighålla hur trevlig kvällen hade varit – annars finns risk för att arrangemanget återkommer även nästa år!

Text: Peggy Häggqvist