Vårsalong med bredd i visionerna

Ett föreningsmöte utöver det vanliga bjöds medlemmarna på den 26 april då det arrangerades Vårsalong, under ledning av Mårten Castenfors som är chef för Liljevalchs konsthall. Nio utställare var på plats och visade stor bredd av visioner och innovationer.

Under våren har det varit öppet att anmäla intresse för att ställa ut på Vårsalongen, med syftet att visa upp projekt och innovationer för framtidens Stockholm.

– Föreningens Vårsalong visar på spännvidden som finns bland föreningens medlemmar inom arkitektur och konstruktion. Jag uppskattade att utställarna visar att de välkomnar nya impulser och kraften som finns i samhällsbyggnadsbranschen, sa Mårten Castenfors.

Mårten Castenfors ledde Vårsalong med en nyfiken och intresserad publik.

Nio projekt – allt från konst till tekniska lösningar

Re-Reading Ragnar Östberg

Axel Wolgers har gjort uppmätningar av fem hus ritade av Ragnar Östberg. På Vårsalongen visade han speciellt på Villa Pauli på Djursholm och husets siktlinjer.

– Jag har gjort uppmätningar av husen och därefter byggt modeller, från 1:200 till 1:5, för att försöka få syn på vad det egentligen är frågan om. Det har mynnat ut i en sorts bildbaserade essäer, en omläsning av Östbergs byggnadsverk, förklarade Wolgers.

Axel Wolgers visar upp siktlinjen i modellen av Villa Pauli.

Platsanpassning

Humlegården och Tham & Videgård Arkitekter berättade om sitt projekt i Solna strand: Grow, en kontorsbyggnad med lokalyta på 25 000 kvadratmeter. En viktig aspekt i deras arbete var att utveckla platsens förutsättningar. För arkitekterna innebar innovation i detta projekt att skapa en lösning som kan möta områdets mycket olika skalor med byggnader som genom gedigen byggteknik och rumslig generalitet blir hållbara över tid.

Presentation av Grow i Solna strand av Humlegården och Tham & Videgård Arkitekter.

Utmaningar på flera plan

Anders Johansson, tidigare chef för Arkitekturskolan på KTH, presenterade sitt projekt där han bygger sin egen ateljé och bostad ute på Rådmansö. Johanssons ambition är att i projektet formulera svar på några olika frågeställningar som både utvecklar och förvaltar trähusbyggandets tradition.

Arkitektur som inte syns

Projektet med ombyggnad och restaurering av Sparreska Palatset och Kammarrättens Hus, talade Bosse Ericson från Ahrbom & Partner Arkitektkontor om. Framför allt pratade han om arkitekturen som inte syns vid en restaurering och nämnde konst på taket som bara syns från ovan.

Bosse Ericson berättar om restaurering och arkitekturen som då inte syns.

Bron som symbol för byggnadskonst

Vilken roll har byggnadskonsten för dagens och framtidens Stockholm? Tomas Alsmarker, Nyréns Arkitektkontor, valde att svara på den frågan med att visa en gång- och cykelbro i trä. En bro som symboliserar konsten att förena funktion och skönhet, form och konstruktion. Alsmarker valde bron för att visa vilken roll träbyggnadskonsten har för att minska byggandets klimatpåverkan och hur byggnadskonsten kan få oss att välja cykeln framför bilen.

Tomas Alsmarker får hjälp av Peter Santesson som håller upp bilden på träbron.

Projektet som inte blir byggt

Ett litet favoritprojekt som aldrig kommer att bli byggt, så presenterade Karolina Keyzer från OKK + Friends sitt projekt: En mycket liten restaurang under nöjesfältets nya berg- och dalbana.

– Även om vårt förslag aldrig kommer att bli byggt, så hade vi kul och lärde oss mycket på kontoret när vi jobbade med det och därför är det extra roligt att få visa upp det på Vårsalongen, sa Karolina Keyzer.

Karolina Keyser visar en 3D-utskrift av förslaget till restaurang.

Elementen som beskriver arkitekturen

Arkitekten Petra Gipp har funderat över de arkitektoniska elementen och arkitekturens konstnärliga uttryck. Hon har analyserat sina byggda projekt och såg att det fanns vissa återkommande element, som när de sätts samman skapar en dynamik, en rörelse. Gipps undersökning sker genom gipsmodellen, varav en visades upp på Vårsalongen.

En av gipsmodellerna från Petra Gipps undersökning.

Koniska stuprör

Ett studiebesök i Moskva 2008 var upphovet till en av innovationer som presenterades på Vårsalongen. Johan Jarding från SKB berättade att när de var där, observerade de stuprörens stora koniska form. På hemmaplan har SKB sedan själva utvecklat sina stuprör, som tack vare den koniska formen ger isfria rör och tar bort behovet av värmeslingor vilket sparar energi.

Johan Jarding visar SKB:s koniska stuprör.

Utflytt och inflytt

Mark Humphreys presenterade Tengboms projekt med Östermalms tillfälliga saluhall. Under renoveringen av Östermalms saluhall har en tillfällig byggts på torget för att verksamheterna ska kunna fortgå. I projektet var de tvungna att möta affärsidkarnas rädslor inför att under några år flytta ut. Det har nu visat sig att både handlare, shoppare och de boende i området uppskattar den och att affärerna går så bra att nästa problem blir att flytta in igen.

Mark Humphreys berättar om Östermalms tillfälliga saluhall.

Glatt och lättsamt

Mårten Castenfors kommenterade efteråt stämningen hos publiken:

– De som lyssnade visade både intresse och nyfikenhet över projekten. Det blev en glad och lättsam tillställning, där utställarna även vågade bjuda på sig själva.

Ambitionen från kvällens värdar, styrelseledamöterna Staffan Grundmark och Peter Santesson, var att Vårsalongen skulle ge medlemmarna möjlighet att mingla och samtidigt inspireras av idéer och konkreta innovationer från kompisar i branschen.

– Vi jobbar för fullt i branschen. Ibland glömmer vi att stanna upp och fundera över de bestående värden som vi lämnar efter oss. Jag hoppas att Vårsalongen blir ett återkommande möte där vi fortsätter att visa vad vi faktiskt kan och bidrar med i samhällsbyggandet! sa Peter Santesson vid kvällens slut.

Text och foto: Sofia Jonsson