Valkommitténs förslag till ny styrelse 2019

Styrelseledamöter

Avgående ledamöter:

Ola Månsson, ordförande

Marie Wallhammar, vice ordförande

Annica Carlsson, sekreterare

Freddie Norvell, vice skattmästare

Nya ledamöter som föreslås väljas:

Monica von Schmalensee, ordförande, White arkitekter,

Britt Almqvist, Ahlqvist&Almqvist arkitekter

Jonas Uebel, Stockholm stad

Mikael Berg, Ikano Bostad


Övriga ledamöter fullföljer sin mandatperiod.