Valkommitténs förslag

Styrelseledamöter

Valkommitténs förslag på styrelse för Stockholms Byggnadsförening:
Ola Månsson, ordförande, omval 2 år
Annica Carlsson, omval 2 år
Marie Wallhammar, omval 2 år
Freddie Norvell, nyval 2 år

Övriga ledamöter sitter kvar i sina respektive mandatperioder.