Tre prioriteringar: Järva, Järva, Järva

Efter valet i höstas tillträdde en ny politisk majoritet Stockholms stadshus. På föreningsmötet den 22 mars fick medlemmarna lyssna på vilka prioriteringar de har för staden under mandatperioden.

Anders Österberg (S), bland annat ordförande i exploateringsnämnden, inledde kvällen:

- Vi ska öka ambitionen vad gäller marknadsanvisningar. Ett prioriterat mål är att komma åt trångboddheten och därmed bygga lägenheter med fler rum i. Människor med vanliga inkomster ska kunna bo och leva i vår stad, och det är viktigt så att vår stad kan fungera.

Fokus under mandatperioden är Järva och de bostäder som ligger i plan i Järva ska bli verklighet. Nu när siffrorna pekar mot en lågkonjunktur ska Stockholm ändå fortsätta att växa och om något år har staden en miljon invånare.

- Vi vet att det inte är en lätt uppgift att bygga till rimliga kostnader, men vi måste gemensamt hitta vägar framåt för att skapa bostäder som fler kan efterfråga i staden.

Stadens nya bostadsgeneral

Den som är utsedd att vara spindel i nätet mellan politiken och byggaktörerna är Oscar Lavelid, stadsutvecklingsstrateg och stadens nya bostadsgeneral. Oscar slog fast att målet som sattes 2010, att bygga 140 000 bostäder till 2030, står fast. Av dessa har 70 000 byggts. Nu med bara 7 år kvar återstår många bostäder och det i en utmanande tid.

- En utmaning är marknaden och omvärlden just nu. Det är viktigt i min roll att ha en relation med branschen, lyssna av och förstå vad som händer: hur vi kan göra, hur behöver vi anpassa oss, vad ska vi prioritera, vilka projekt kan vi genomföra. Från stadens sida måste vi titta på genomförbara projekt och vilka exploatörer som är beredda att sätta igång.

Fokus Järva

Anders Österberg fick frågan om stadens prioriteringar, och svaret var Järva, Järva, Järva. Karin Ahlzén är utsedd till utvecklingschef för Fokus Järva.

I Järva pågår och planeras flera insatser med olika tidshorisont: Här och nu med att få rent, snyggt och tryggt, och insatser på mellanlång sikt för att skapa positiv utveckling på lång sikt. Det pågår redan mycket stadsutveckling, som 10 000 bostäder i norra Järva för att skapa en sammanhållen stadsmiljö. Karin nämnde att Kista byggs samman med Husby, bron från Rinkeby till Ursvik och Tenstaterassen som brygger över motorvägen och ger tillgänglighet för Tenstaborna till Järvafältet.

- Vi gör också upprustningar i den offentliga miljön, som parkerna i Järva. Parkprojekt är utmärka att göra i dialog och delaktighet. De har lite kortare tidplan och är väldigt konkreta för människor som bor i området, sa Karin Ahlzén och gav exempel på en lekpark där kvinnor i området varit med och designat en yta för att kunna sitta i lugn och ro.

Text och foto: Sofia Jonsson