Stort tack!

Kära medlemmar,

Ett stort och varmt tack för den överväldigande uppvaktning ni bestått mig med i samband med mitt avsked som VD i vår fina förening.
Förutom fina gåvor hade glädjande nog flertalet av er dessutom hörsammat min önskan om att, i stället för blommor, skänka en tanke åt de missgynnade barnen med svår läpp-gomspalt via projektet ”Operation Smile”. Ett mycket varmt tack för det!
Det har varit 13 innehållsrika och roliga år som VD med härliga möten med er medlemmar, utomordentligt fint samarbete med Katarina och jag har under resans gång lärt mig mycket om hur vår förening bör och skall verka och utvecklas, med bevarande av den särart föreningen representerar.
Med ålderns rätt, innehållande visst vemod, tar jag nu långledigt men ser, trots allt, med tillförsikt fram emot tiden som ”vanlig” medlem.
Tack för den tiden jag fått tillsammans med er och den glädje och värme ni visat under alla dessa år. På återseende!