Stockholms befolkning och tunnelbana växer

Stockholmsregionens befolkning växer och regionens vision är att vara Europas mest attraktiva storstadsregion. På höstens första föreningsmöte den 14 september fick medlemmarna lyssna på Karin Ölander, enhetschef på regionledningskontoret, och Niklas Bergman, förvaltningschef för utbyggnaden av tunnelbanan. De gav insyn i regionens utmaningar och djupdyk i arbetet som sker under mark för den nya tunnelbanan.

Stockholm växer av egen kraft. Karin Ölander menar att de stora rubrikerna om att många flyttar ut från Stockholm behöver sättas i perspektiv. Av regionens 2,3 miljoner invånare flyttade 7 846 personer ut från regionen. Befolkningsförändringen totalt slutade på plus 23 149 personer tack vare de som föds och de som flyttar in till regionen.

- Det är viktigt att dra lärdomar av flöden och flyttströmmar, men vi dräneras inte. Vi växer.

En växande region som Stockholm har så klart utmaningar, som bostadsförsörjning, kompetensförsörjning och elförsörjning, samt att hålla samman regionen. Mellan 2017–2019 ökade de regionala kärnorna sin andel av regionens befolkning, men minskade samtidigt andelen av regionens totala arbetsplatser. En strategi för hållbar regional utveckling är att skapa närhet till och mellan olika kärnor med hjälp av kollektivtrafiken.

Sprängningar pågår

Niklas Bergman leder arbetet med att bygga ut tunnelbanan med 3 mil och 18 stationer samt nästan en fördubbling tunnlar.

- Det är en rejäl satsning som vi håller på med om totalt 54 miljarder kronor.

Den tunnelbaneutbyggnad som nu pågår har kommit till tack vare avtal som tecknats med kommuner som lovat att bygga sammanlagt 130 500 bostäder. Niklas redogjorde detaljerat för hur arbetet fortskrider på de olika delarna av tunnelbaneutbyggnaden. Sprängningarna av tunnlarna i berget sker på alla sträckorna, bland annat så ska man strax spränga under Nationalmuseum och cirka 30 procent av berget för tunnlarna i Nacka är sprängt.

Vikten av långsiktighet

Stockholmsöverenskommelsen som bäddade för utbyggnaden av tunnelbanan skrevs under 2014 och första delen ska tas i drift 2026.

- Stora projekt tar tid att genomföra. Det är långa skeden och det tar tid att komma överens, vilket kräver en långsiktighet. Det vi vill ha om tjugo år måste startas nu, sa Niklas Bergman.

Karin Ölander berättade att en ny RUFS, regional utvecklingsplan för Stockholm, är på gång och ska gälla från 2027.

- Den nya RUFS:en ska göra det enklare att se vad som behövs. Det är en långsiktig plan och vi arbetar för att den ska vara lite mer flexibel i sin tröghet.

Text foto: Sofia Jonsson