Stadsbyggnadspolitiker i samtal om stadens utveckling


Höstens första föreningsmöte den 22 augusti bjöd på valdebatt med alla gruppledare i Stockholms stads stadsbyggnadsnämnd. Med bara drygt två veckor kvar till valdagen var ämnet: Vad vill politikerna med Stockholms stads stadsutveckling?

Stadens framtida utveckling lockade ett rekordstort antal medlemmar som ville höra politikernas åsikter om byggandet. Moderatorerna och kvällens mötesvärdar, Madeleine Sjöstedt och Freddie Norvell, betonade att samtalet fokuserade på hur de olika partierna ser på stadens utveckling och byggande. Efter mötet kommenterade de:

– Det kändes naturligt att Stockholms Byggnadsförening bjöd in och lät medlemmarna få stifta bekantskap med de partier som sitter i stadsbyggnadsnämnden. Det är viktigt att politikerna får presentera sina tankar om stadens framtid, där byggandet av bostäder och arbetsplatser är av stor betydelse.

Alla politikerna visade ett stort engagemang i frågorna som rör utvecklingen av huvudstaden. Samtidigt var samtalet klargörande kring var partierna står i olika frågor. Det visades även en vilja att söka gemensamma lösningar för Stockholms framtid där det bjöds på flera utsträckta händer mellan partierna. Mötesvärdarna uttryckte en förhoppning om att föreningen på något sätt kan erbjuda forum för fortsatta samtal när valrörelsen har lagt sig.

Deltagare:

Jan Valeskog (S)

Sebastian Wiklund (V)

Cecilia Obermüller (MP)

Joakim Larsson (M)

Christina Linderholm (C)

Erik Slottner (KD)

Björn Ljung (L)