Slussenprojektet – många delar som ska passas in

Att bygga om Slussen mitt i centrala Stockholm innehåller många tekniska och praktiska utmaningar. Mattias Svedell, produktionschef, och Maria Lindström, kommunikationsansvarig, för Slussenprojektet hos Skanska kom till föreningsmötet den 24 mars och berättade om deras entreprenader.

Stockholms stad är beställare av ombyggnaden vid Slussen och Skanska har 4 av cirka 25 entreprenader i Slussen: Slussanläggning med kajer, huvudbro, avbördningsluckor och det som kallas konstbyggnader.

Utmanande förutsättningar

Det är många projekt samtidigt och Mattias Svedell och Maria Lindström berättade att det är trångt inom arbetsplatsen. Logistik och upplag måste fungera för att arbetet ska ske smidigt och tidigt på morgonen kommer pråmar med arbetsmaterial.

Samtidigt är Slussen en trafikknutpunkt där, i normala tider, 480 000 trafikanter passerar varje dag och bussar, tunnelbana, cykel- och gångtrafik ska fungera som vanligt under byggtiden. Det är också viktigt att avtappningskapaciteten bibehålls och luckorna ska kunna öppnas vid behov. Dessa två strömmar av trafik och vatten sätter till stor del spelreglerna för ombyggnationen och byggtakten.

Nya Slussenbron från Zhongshan

Nya Slussenbron, stålbron i guld som invigdes i oktober 2020, är 140 meter lång och 45 meter bred och den transporterades i ett stycke via sjövägen från Kina. Bron bogserades in på plats mellan Stadsgårdsleden och Skeppsbron där den sedan monterades på förberedda bropelare.

- Vi hade 30 centimeters marginal till kajerna på varje sida. Allt hängde på att brostöd och kajer byggts rätt av oss och att kineserna byggt efter rätt mått i Zhongshan, berättade Mattias.

Nya slusskanalen från Värtan

Nu när den nya huvudbron är på plats är det dags för den nya slusskanalen. Den nya slusskanalen, som låter båtar färdas mellan Mälaren och Saltsjön, kommer att vara 12 meter bred, 2 meter bredare än den tidigare, och ha samma segelfria höjd. Slusskanalen byggs i Värtahamnen och den 5800 ton tunga konstruktionen ska bogseras på plats i juni. Den sista biten skjuts den in under huvudbron med millimeterprecision.

Nya avbördningsluckorna från Sölvesborg

Avbördningsluckorna ska reglera Mälarens vattennivå under de kommande 100 åren. De byggs i Blekinge och kommer att bli cirka 35 meter breda, 7,5 meter höga och väga ca 80 ton per lucka. I sommar ska de transporteras från Karlshamn och det blir ett precisionsarbete att få dem på plats, en mätmässig utmaning då det handlar om marginaler på bara 5 millimeter.

Krångligt, komplicerat och klokt

Slussenprojektet innehåller många utmaningar. Mattias framhöll att det faktiskt sällan blir fel på de komplicerade delarna, för när det handlar om millimeter finns det inga riskmarginaler och då är man förberedd.

- När det är krångligt och komplicerat, måste det göras klokt, avslutade talarna.

Text: Sofia Jonsson