Referat novembermötet, Stockholms nya ledning

Nya finansborgarrådet Karin Wanngård bjuder in branschen till dialog om bostadsbyggandet.

Ökat bostadsbyggande mål för ny politisk ledning

Nya finansborgarrådet Karin Wanngård bjuder in branschen till dialog om hur bostadsbyggandet ska kunna öka. Målet är 40 000 nya lägenheter i Stockholm till år 2020 och 140 000 lägenheter till år 2030.

Mårtensits och den nya politiska ledningen i Stockholm som talare lockade rekordmånga medlemmar till Byggnadsföreningens novembermöte. Det var med stort intresse de lyssnade på finansborgarrådet i Stockholm och tillika kommunstyrelsens ordförande Karin Wanngård och stadsdirektör i Stockholm Lars Rådh.

Den framtida bostadspolitiken stod förstås högst på dagens agenda.

– Takten i bostadsbyggandet måste öka och med fokus på hyresrätter till rimliga hyror. Det är inte bara vanliga människor som efterfrågar hyresrätter. Även företag gör det, sa Karin Wanngård, och påpekade att utförsäljningen av allmännyttans bostäder nu upphört och att allmännyttan ska fördubbla sitt bostadsbyggande.

Målet är 40 000 nya lägenheter i Stockholm till år 2020. Varje nyproducerad lägenhet behövs på grund av stadens kraftiga befolkningsutveckling. Görs inget i dag blir bostadsbristen än mer akut i framtiden. Även bostäder för studenter och unga behöver byggas.

– Om studentbostäder saknas finns stor risk att unga väljer bort Stockholm som utbildningsort, sa hon.

Karin Wanngård, som har ett förflutet inom näringslivet i bland annat multinationella företag, blev heltidspolitiker för socialdemokraterna 2011. Vid kvällens föreningsmöte bjöd hon på stående fot in Stockholms byggföretag till en dialog om hur takten i bostadsbyggandet kan öka.

– Vi behöver er. Vi efterlyser en bättre samverkan med byggbranschen. Politiker bygger inte bostäder, men vi skapar förutsättningar för att de byggs, sa hon.

Karin Wanngård efterlyste en medborgardialog, en dialog som kan utvecklas mellan politiker och de boende. I en sådan dialog ska de boende informeras om vad som händer i just deras område, vad de boende själva vill ska byggas.

– Denna dialog måste tidigt in i processen, sa hon.

Det är en utmaning att kombinera högt uppsatta mål för bostadsbyggandet med höga krav på hållbarhet och demokratiskt inflytande. Det var både Karin Wanngård och Lars Rådh överens om.

– Vi ska bygga bra bostäder med rätt kvalitet, det är min lärdom från ungdomens boende, sa Lars Rådh.

Han berättade livfullt om alla områden runt om i Stockholm han bott i. Han vill återskapa dåtidens mindre centrum i förorterna där glasmästaren, fiskhandlaren och skomakaren fanns jämte andra näringsidkare med sina små verksamheter. På 1970-talet flyttade han till Rinkeby och det var där hans intresse för samhällsutveckling väcktes och han kände att han ville vara med och påverka.

Lars Rådh bodde under sin uppväxttid i olika lägenheter förvaltade av bland andra Olof Lindgren och allmännyttan. Han såg då skillnaden. OL-lägenheterna var byggda för att behållas i företagets ägo under en lång tid och för egen, långsiktig förvaltning och hade därmed högre kvalitet.

Han har bland annat varit kanslichef åt Mats Hulth, borgarråd och kommunchef i Flen innan han vid regeringsskiftet utsågs till stadsdirektör i Stockholm. Han pratade mycket om vikten av samverkan mellan staden och näringslivet, mellan staden och skolorna.

– Det är oerhört viktigt att skolorna utvecklas på ett bra sätt. Varje skolungdom måste känna att det är någon mening med att plugga, att det i framtiden finns jobb och bostäder och få dem att inse att de är med och bygger samhället, sa Lars Rådh.

Vid den efterföljande debatten kom Bromma flygplats på tal. Karin Wanngård lovade att Bromma blir kvar under mandatperioden.

– Vi måste värna om god flygkapacitet i Stockholm. Men undersökningar pågår om det kan finnas en annan närflygplats. Om vi finner en sådan, kan Bromma komma att bebyggas med bostäder. Även Förbifarten ska genomföras även om projektet just nu ligger på is, sa hon.

Text

Margareta Redlund Laninge