Referat föreningsmöte 22 mars

Kommande avtalsrörelse präglas av samförstånd

Pressen målar upp en ljus bild av svensk ekonomi. Men bilden stämmer inte riktigt med verkligheten. Svensk export tappar marknadsandelar, kronan är lågt värderad och industrins produktion ökar inte som tidigare. Resultatet blir att Sveriges konkurrenskraft hotas.


Detta sa Peter Jeppsson, vVD för Svenskt Näringsliv med ansvar för arbetsmarknadsfrågor, när han och Ola Månsson vid Byggnadsföreningens årsmöte talade om den kommande avtalsrörelsen.


– Målet med avtalsrörelsen är att stärka företagens konkurrenskraft internationellt, att få ingångslöner som ger fler jobb och att skapa bättre förutsättningar för företagens lönesättning, sa Peter Jeppsson.


Inför avtalsrörelsen finns en rad knäckfrågor och utmaningar t ex nivån på kostnadsökningarna, konflikthot, LO-samordning eller ej. Fackets krav i årets avtalsrörelse är en löneökning på 2,8 procent och en låglönesatsning för de som har en månadslön från 24 000 kronor. Svenskt Näringsliv vill ge 1,5 procent i löneökning och gärna ett avtal som gäller under ett par år.


Ola Månsson, Byggnadsföreningens ordförande och tidigare VD för Sveriges Byggindustrier, berättade hur byggarbetsgivarna samarbetar med systerförbunden gällande glas, plåt, måleri etc men att varje förbund har sin egen avtalsrörelse. Sveriges Byggindustrier har tre avtal med de fem fackförbunden Byggnads, Unionen, Seko, Ledarna och Sveriges Ingenjörer.


– I år går vi in i avtalsrörelsen i en anda av samförstånd. Budskapet för byggarbetsgivarna är att trygga jobben, att fler unga ska välja att utbilda sig inom bygg och installation och att mer ordning och reda skapas, sa han.


Många förknippar en avtalsrörelse med strejker och konflikter. Men i grund och botten handlar en avtalsrörelse om hur företagen ska kunna konkurrera nationellt och internationellt. Parterna arbetar efter den svenska modellen som innebär att parterna genom kollektivavtalen sätter villkoren, och inte genom lagstiftning. Detta har bidragit till att reallönerna har ökat kraftigt under de senaste 20 åren till skillnad från tidigare år, när löneökningarna följde inflationen och reallönerna uteblev.

Sverige har 110 avtalsparter, som ingår 650 kollektivavtal av 50 arbetsgivarorganisationer och 60 fackliga organisationer.

Text och foto Margareta Redlund Laninge

PRISER OCH STIPENDIUM
Vid årsmötet delades Olle Engqvist-priset ut till fem journalister. Kajsa Andersö ska göra en dokumentärfilm om arkitekten Gert Wingårdh. Anders Frick reser till Taiwan för att se hur arkitekter där arbetar för att minska verkningarna vid jordbävningar. Annika Legzdins ska studera förändringsprocesserna och revitaliseringen av bland annat Detroits ikoniska industribyggnader. Tomas Lauri kommer att resa runt i USA för att titta på moderna konstmuseer och deras arkitektoniska utformning. Stina Rosén reser till Johannesburg i Sydafrika för att studera hur man där försöker bygga bort segregationen och ska jämföra detta med Malmös misslyckade insatser.
Årets doktorandstipendium gick till Anna Granath Hansson. Hon ska vid Technical University of Dresden i Tyskland forska kring hur markanvisning och stadsplanering används av kommuner för att öka antalet nyproducerade lägenheter för låg- och medelinkomsttagare.