Referat aprilmötet

De vill bygga ekonomiskt hållbart

De vill bygga ekonomiskt hållbart

Är det ekonomiskt hållbart att bygga högt? Att bygga i trä? Eller att driva på det industrialiserade byggandet? Och vad är ekonomisk hållbarhet egentligen?

Idag är det en etablerad åsikt, som myntades i Brundtlandrapporten 1987, att hållbart byggande står på tre ben: ekologisk, social och ekonomisk. Ekonomisk hållbarhet handlar ytterst om långsiktig hushållning och definieras oftast som en balanserad ekonomisk tillväxt som inte tär på jordens resurser.

Efter mötesvärdarna Sten Wetterblads och Viktor Sandbergs inledning var Mattias Roos först ut bland talarna. Han är vd för bygg- och fastighetsföretaget SSM och byggherre för Tellus Tower, som ska bli Sveriges och kanske Europas högsta bostadshus.

Att beskriva en skyskrapa som ett hållbart projekt får ju sägas vara kontroversiellt men Mattias Roos lät trygg när han deklarerade att denna ”stad i staden” med cirka 1 000 boende som får gott om publika ytor i huset ska bli hållbart i alla bemärkelser. Energieffektiva lösningar samt delningsekonomi som bil- och cykelpool gör Tellus Tower ekologiskt; gemensamma ytor och en arkitektur som bjuder in övriga området står för social hållbarhet; yteffektivitet och smarta lösningar gör att ekonomin går ihop.

Helena Lidelöw som var näst på tur på scenen är en förkämpe för industriellt byggande, lektor vid Luleå Tekniska Universitet och konstruktionschef på Lindbäcks Bygg. Hennes historiska genomgång industriellt byggande inleddes med Fredrik Bloms flyttbara hus på 1820-talet och landade i dagens slöseri i projekten. Helena Lidelöw rev ner skratt när hon jämförde hus med Audis – ” till 60 procent byggda på samma sätt som en Skoda, men detaljprojekteringen gör att vi betalar för en Audi”.

Förena standardisering och flexibilitet, skriv långa avtal över typ tio projekt och pressa priset lite i varje projekt, låt arkitekter vara med och utveckla plattformarna – tre av Helena Lidelöws uppmaningar till publiken.

Siste talaren var Arne Olsson, som utvecklats till en av Sveriges stora ambassadörer för träbyggande. Folkhem, där han är vd, har fattat beslutet att enbart bygga hus med träkonstruktioner men vägen dit är inte slät och jämn.

”Det händer inget!” utbrast Arne Olsson, tydligt frustrerad över att trä har så svårt att slå igenom trots att det halverar byggtiden, ger tysta byggen och är en förnyelsebar råvara som finns i överflöd i Sverige.

Att bygga ekologiskt utan hänsyn till brukarna och utan att projektet är långsiktigt lönsamt är inte hållbart. Bra därför att branschens hållbarhetsarbete alltmer strävar efter att bli som en pall – stå på tre ben.

Text och foto: Elisabet Näslund