Nya styrelsen på plats!

Nya styrelsen

Monica von Schmalensee (nyval), ordförande (2019-2021)

Madeleine Sjöstedt, (2016-2020), Vice Ordförande

Britt Almqvist (nyval), sekreterare (2019-2021)

Mikael Berg (nyval), vice sekreterare (2019-2021)

Ted Lindqvist, skattmästare (2016-2020)

Jonas Uebel (nyval), vice skattmästare (2019-2021)

Anna Denell, Klubbmästare (2015-2020)

Britta Blaxhult, Vice Klubbmästare (2018–2020)

Kristina Peters, Bibliotekarie (2018–2020)