Ny kurs på KTH i höst

Resurseffektivt byggande

I höst startar på KTH, inom samarbetet med Stockholms Byggnadsförening, kursen ”Resurseffektivt byggande”, 7,5 hp. Kursens syfte är att ge en överblick över möjligheter och utmaningar i resurshushållning och hållbarhet i byggandet. Kursen ska ge insikter i området resurseffektivt byggande:

  • från tekniskt, ekonomiskt och arkitektoniskt perspektiv
  • med hänsyn till miljömässiga, etiska och sociala aspekter
  • på samhällsmässig, byggnadsmässig och komponentmässig nivå
  • i drift och i produktion.

Torun Widström är arkitekt och doktorand i byggvetenskap och ansvarig för kursen.

- Mycket av det som byggs idag ges någon form av ”grön” eller ”hållbar” stämpel, och visst läggs många sådana aspekter in i byggandet. Det är steg i rätt riktning men sådana modifieringar av de tankar och metoder vi har idag motsvarar inte behoven om vi verkligen ska bygga för framtiden. Det krävs nytänkande och ny kompetens för att möta den utmaning vi står inför, säger hon.

Senare startar också uppdragskursen ”Bostadsfrågan”, i vilken universitetslektorn i arkitektur, Erik Stenberg, leder lärande och kunskapsutveckling inom den ständigt lika aktuella frågan om hur vi vill, kan och bör bo.

Kurserna, som ges varje år, ger vardera 7,5 hp och går på halvfart. Uppdragskurser är avgiftsbelagda och varje kurs kostar 32.000 SEK + moms. Då ingår kurslitteratur och luncher.

Läs mer och anmäl via https://www.kth.se/abe/byggastad.