Hur ser en ny social bostadspolitik för unga ut i Stockholm?

Hur ska unga få bostad?

Det var fullsatt på föreningsmötet den 13 september när temat handlade om ungas möjlighet att få bostad i Stockholm och om möjliga lösningar för en framtida social bostadspolitik.

Ted Lindqvist från Evidens inledde med en presentation av hur han ser på problemet och effekterna av nuvarande bostadspolitik. De senaste åren har unga fått allt svårare att etablera sig på bostadsmarknaden och det har samtidigt blivit svårare att låna pengar för att köpa en bostad. Effekten kan bli att tillväxten i Stockholm hämmas, då unga inte kan flytta till huvudstadsregionen för att studera, jobba, bilda familj.

Unga hänvisas ofta till nyproducerade hyresbostäder, p.g.a. kort kötid, och det ger högre boendeutgift än om de hade kunnat köpa en bostadsrätt. Skillnaden i förmögenhetsställning kommer att bli väldigt stor mellan de unga som, många gånger tack vare mamma-pappa, kan köpa en bostad.

– Idag låser vi unga ute från det ägda boendet och fokuserar på hyresrätten som första bostad för dem. Men den sociala bostadspolitiken måste breddas och omfatta både det ägda och det hyrda boendet, summerade Ted Lindqvist.

Tre initierade personer fick diskutera den inledande presentationen: Ingela Lindh, stadsdirektör Stockholms stad, Hillevi Engström, kommundirektör Upplands Väsby och Stefan Ränk, vd Einar Mattsson. Diskussionen modererades av mötesvärden Madeleine Sjöstedt, som efteråt kommenterade:

– Det var intressant att höra panelen resonera om hur man kan få in unga på bostadsmarknaden. Alla var eniga i att efterfrågan måste hanteras för att stärkas ungas möjlighet att komma in på den ägda bostadsmarknaden. Det vilar ett tungt ansvar på staten att utforma en bostadspolitik som möjliggör ungas sparande till insats och lån till rimliga villkor.