Vårutflykt till Porslinskvarten

Den 18 maj steg närmare ett hundratal medlemmar ombord på M/S Gustafsberg VII vid Nybrokajen och tog sjövägen till Gustavsbergs hamn. Föreningen arrangerade vårutflykt och studiebesök i de nya Porslinskvarteren i Värmdö kommun.

Båtfärden gick genom de smala passagerna vid Baggenstäket. M/S Gustafsberg VII konstruerades 1912 på beställning av Gustavsbergs Porslinsfabrik just för detta ändamål. Framme i Gustavsberg fick medlemmarna en rundvandring under ledning av Anna Sand, projektledare för Gustavsbergsprojektet, och Ann-Sofie Jalvén, landskapsarkitekt, på Värmdö kommun samt projektledare från Ikano.

2008 beslutade kommunstyrelsen i Värmdö att godkänna start-PM för programarbetet för centrala Gustavsberg och det gamla fabriksområdet. Detaljplanen antogs i kommunfullmäktige i december 2011 och vann laga kraft i juli 2013. I området uppförs cirka 1 900 bostäder och byggnaderna har i sin utformning en koppling till historien och den gamla porslinsfabriken, vilket går att se i tegel, färger och även vissa trapphus som smyckas med målningar från välkända designdetaljer från Gustafsbergs porslin.

Text: Sofia Jonsson