Valberedningens förslag på styrelse

Valberedningens förslag på styrelse kommande år är i sin helhet nuvarande styrelse. De ledamöter som suttit i två år, föreslås för omval. Förtroende valda revisorn Ulf Bellander har avböjt omval och nyval av Kjell Jansson föreslås

.