Se olikheter som möjligheter

Högtidstalare 2020, Milad Mohammadi, är juristen och statsvetaren som blev social entreprenör och startade den ideella och icke-vinstdrivande Järvaskolan i Kista. På högtidssammanträdet den 2 december talade Milad utifrån sina erfarenheter om mångfald och integration.

Milad Mohammadi är född i Iran, kom till Sverige med sina föräldrar som tvååring och växte upp i ett miljonprogramsområde i Västerås. Idag är Milad 31 år, stockholmare och talar för att inspirera om att olikheter är våra största möjligheter.

År 2020 har präglats av corona-viruset och Milad tycker att segregationen har blivit än tydligare under pandemin och det finns unga män som ”busar” vars energi inte nyttjas, vilket är farligt för samhället. Det behövs enligt Milad, starka förebilder och visionärer, speciellt i socialt utsatta områden, som kan få andra att tro på sig själva.

- Vi behöver fler ledare som kan visa vägen. Dessa områden har vissnat bort och behöver utvecklas, men för att lösa problemen måste vi samarbeta och tänka annorlunda.

En sak som Milad lyfte fram för att hjälpa folk i utanförskap är vikten av att stanna upp och reflektera över vad vi idag gör fel och sedan ställa frågan: Hur kan vi göra rätt? Tyvärr är det sällan som vi hinner tänka långsiktigt och innovativt. Han önskar att vi först och främst utbildar oss om vad som fungerar och sedan kombinerar empiri med forskning för att lyckas med integrationen.

Milad betonade att det är svårt med olikheter och att vi måste våga erkänna det. Samtidigt behövs det en större acceptans för att vi är olika och få folk att se möjligheter i olikheter, eller som han uttryckte det:

- Lika barn leka bäst, men olika barn hittar på de bästa lekarna.

Text: Sofia Jonsson