Ny hedersledamot: Olle Zetterberg

Med hjärta för Stockholm och för alla stockholmare

På högtidssammanträdet den 2 december meddelades att Olle Zetterberg har utsetts till hedersledamot i föreningen. Olles energi och entusiasm för Stockholm och föreningen är högst påtaglig när vi några dagar senare talar på telefon. Olle pratar öppet om sig själv och visar en djup insikt om staden och dess styre – inte konstigt efter 37 år som stadsanställd.

Olle Zetterberg har en lång karriär inom Stockholms stad med första tjänsten som chef på intäktsbyrån på socialtjänsten 1981 och sista rollen som vd på Stockholms Business Region 2018. Däremellan har han varit med om olika politiska styren, omorganisationer och flera direktörsposter.

- Jag klagar inte över tillvaron som deltidsarbetande pensionär, men fortfarande efter två och halvt år sedan jag lämnade Stockholm Business Region, saknar jag jobbet, tempot och att träffa människor.

En riktig stockholmare

Olle är född och uppvuxen och har alltid varit bosatt i Stockholm. Olles pappa var präst och kyrkoherde; de första åren i sitt liv bodde han i Spånga kyrkby. Sedan växte han upp bland kullerstenarna vid Stortorget i Gamla stan då pappan blev pastor primarius i dåvarande Storkyrkoförsamlingen. Han har bott på några andra gator i Stockholm, men i nästan ett halvt sekel har han nu bott på Björngårdsgatan vid Mariatorget.

- Men en riktig stockholmare har flyttat hit, för mer än 50 procent av stockholmarna är ju födda utanför Stockholms län, konstaterar Olle på hans självklara sätt och lägger till att alla städer i världen har vuxit av inflyttning och det är influenser från andra ställen som gör en kosmopolitisk storstad.

Byggnadsföreningen – få tag på människor

”Nu måste du gå med”, sa Per Kallstenius när Olle blev stadsbyggnadsdirektör 1996. Kallstenius var då stadsarkitekt och föreslog att Olle skulle väljas in i Byggnadsföreningen. På den tiden var medlemsmatrikeln extra speciell för i den fanns hemtelefonnummer, så det var lätt att få tag på människor i branschen på ett annat, personligt sätt än i dagens digitala värld.

Idag uppskattar Olle att gå på föreningsmötena med de spännande föredragshållarna. Han rekommenderar medlemmar att gå på sammankomsterna för det ger ett nätverksbyggande där man får lära känna branschkollegor på ett naturligt sätt.

- Och använd föreningen före du blir pensionär!

Litteraturen och lärdomarna – det är basen i föreningen

Några år efter inträdet i föreningen blev Olle vald till styrelsen. Mellan 2003–2007 var han föreningens bibliotekarie och han tycker att litteraturen och lärdomarna är basen i föreningens verksamhet.

- Jag tycker att föreningens historia ligger mycket i boksamlingarna som bibliotekarien i föreningens tidiga historia fick bära runt till sammankomsterna. Föreningen bildades då skråväsendet upphörde och kunskap behövdes spridas på ett annat sätt än tidigare. Alla föreningens böcker är fantastiska och en grund för historia och kunskapsöverföringen.

På en fråga om föreningens funktion idag, menar Olle att föreningen gott kan fortsätta med den publicistiska verksamheten. Och även vara lite djärvare genom att, inte ta partipolitisk ställning, men valla in frågor som har stor betydelse för Stockholms utmaningar och utveckling.

Det roligaste jobbet

När Kristina Axén Olin tillträdde som finansborgarråd 2006 frågade hon:

- Vad vill du ha för jobb?

- Jag vill bli chef för Stockholm Business Region, svarade Olle.

Och jag fick det! utbrister Olle och låter lika glad nu som han blev när han fick vad han säger är det roligaste jobbet han haft inom staden.

- Även om de andra jobben också var roliga, så fick jag här använda alla mina kunskaper och breda erfarenhet av kommunens verksamhet. Jag fick syssla med alla branscher och ena dagen kunde det handla om Stockholm Fashion Week, nästa dag om att käka lunch med kommunalrådet i Smedjebacken och tredje dagen fick jag åka ut i världen och marknadsföra Stockholm.

Stolthet över regionala samarbetet

- Jag har alltid fascinerats av stadens utveckling och vill föra ut Stockholm i världen. Jag älskar den här staden!

Det är tydligt att Olle gillar att jobba utåt i världen och att skapa en positiv bild av Stockholm. Något som Olle lyfter fram som han är extra stolt över är att ha hållit ihop Stockholm Business Alliance, ett partnerskap mellan 56 kommuner runt Mälardalen som jobbar tillsammans med internationell marknadsföring för att attrahera utländska investeringar till regionen.

- Det har krävt en del arbete, alla kommuner har sina traditioner, men jag känner att alla tycker att det är viktigt att vara med för att behålla positionen som en ledande tillväxtregion. Ute i världen är det många som har häpnat över vår sammanhållning inom samarbetet.

Ambassadör för Stockholm

I sina direktörsroller har Olle haft förmånen att ha haft direktkontakt med beslutande politiker och kunnat framföra sina synpunkter.

- Jag tror att andra uppfattar mig som outspoken. I mina roller har jag sagt vad jag tycker, men sedan haft full respekt för vad politiken bestämmer och de demokratiska processerna.

När Olle får fundera på dagens utmaningar för staden så säger han att de stora frågorna är bostäder och bostadssegregation. Det byggs för lite på dagens reglerade hyresmarknad vilket gör att staden har ett bostadsunderskott och människor med ont om pengar bor trångt, framför allt i vissa belastade områden.

Men, säger Olle, i det stora hela går det mycket bra för Stockholm och om han skulle önska något är det att stoltheten för staden skulle genomsyras i hela den kommunala organisationen.

- Tänk om alla 40 000 anställda kände sig som ambassadörer för staden, för Stockholm är en fantastisk kosmopolitisk plats med människor från hela världen.

Text o foto: Sofia Jonsson