Hur kan vi möjliggöra resurseffektiva livsstilar?

På föreningsmötet den 11 november belyste tre talare hur digitalisering kan förbättra för både boende och fastighetsägare, och planeten. Medlemmar som deltog digitalt lyfte fram att hinder kan vara gamla vanor, svag förändringsbenägenhet och en svåromställd företagskultur. Men med goda exempel blir det lättare för företag att ta nästa steg.

I Sverige lever vi som om vi har 3,96 planeter och hur vi konsumerar varor och tjänster har enorm påverkan på utsläppen av koldioxid.

Nya lösningar för minskade utsläpp

Ingemar Jansson, chef för hållbar strategi och affärsutveckling på Cybercom Group, tog upp vikten av ett proaktivt förhållningssätt till klimatfrågan med smarta lösningar som ger låg efterfrågan på energi.

- Vi behöver helt nya sätt att tillfredsställa våra behov. Möjligheten till utsläppsminskningar är stora om vi använder digital teknik till att möjliggöra resurseffektiva affärsmodeller, livsstilar och konsumtionsmönster, sa Ingemar.

Skapa digitala ekosystem

Jenny Dynesius, digital strateg på Ikano Bostad, berättade om fyra framtidsinsikter som de arbetat fram:

  • Ett hem är mer än bostaden, det är hela stadsdelen.
  • Behovet av gemenskap och sammanhang är stort i urbana miljöer.
  • Digitaliseringen förändrar vår uppfattning om vad ett hem är.
  • Delningsekonomi är en del av lösningen för en mer hållbar urban framtid både för planeten, plånboken och människor.

Stadsdelar behöver skapa ett digitalt ekosystem som tillgodoser boendes behov av bland annat jobb, logistik, handla, socialt umgänge och fritid. Det behövs också skapas värde för alla i ekosystemet som tjänsteleverantörer, ägare som bygger digitala plattformar, lokala näringsidkare och andra värdeskapare som kulturaktörer och kommuner.

Byggnader behöver tjänster

John Manoochehri, grundare av BASE2, pratade om att integrera tjänster i fastigheten och hur det ger nytt värde för fastighetsägaren. Fysiska användartjänster som boende köper kan vara städning, tvätt, hämtmat och e-handelsleverans. De fastighetsboxar och appar som en del fastigheter har idag fungerar oftast som en förlängning och nytta för logistikkedjans företag, och inte något som fastighetsägaren själv kontrollerar eller kan få intäkt från, vilket är något som går att påverka och förändra. Trenden mot tjänsteintegration är stark, förutser John, och det gäller för branschen att vara redo.

- Vi är många i branschen som behöver ta steg för att möjliggöra förändringen av gamla vanor till nya livsstilar, avslutade Mikael Berg som var mötesvärd tillsammans med Christina Lindbäck.

Text: Sofia Jonsson