En ny byggnadsordning - med kunskap ska stadens utvecklas och gestaltas

Stockholms kommunfullmäktige klubbade en ny byggnadsordning i september 2020 och den har nu sin plats bland stadens samlade strategier för Stockholms gestaltning. Första föreningsmötet för året den 20 januari gästades av Joakim Larsson, stadsbyggnadsborgarråd; Anette Scheibe Lorentzi, stadsbyggnadsdirektör och Torleif Falk, stadsarkitekt som presenterade varför staden har tagit fram en ny byggnadsordning.

Stockholms stad har ett mål om att bygga 140 000 bostäder med tillhörande samhällsfunktioner mellan 2010–2030 och halvvägs så är också staden ungefär halvvägs mot målet. Det konstaterade Joakim Larsson som samtidigt lyfte fram att stadsutvecklingen inte bara handlar om numerär, utan också om att bygga med den kvalitet som Stockholm förtjänar.

- Det är viktigt att tilläggen ska fungera med det befintliga och ta avstamp i platsens historia. Vi behöver ta hänsyn till detta innan vi planerar att börja bygga och byggnadsordningen är ett kunskapsdokument som ger oss det stödet, sa Larsson.

Helhetspaket med strategier

Ett sätt se på Stockholms gestaltning är att det är varje enskild detaljplan som avgör, men hur staden ska se ut är en strategisk fråga som börjar i översiktsplanen.

- Vi ska bygga och samspela med det gröna och det redan byggda. På stadsbyggnadskontoret håller vi på att ta fram ett paket med strategier från den översiktliga beskrivningen till konkreta vägledningar. Byggnadsordningen ingår i denna familj av strategier och den vägleder oss i stadens historiska framväxt, stadslandskapet och bebyggelsekaraktärer, berättade Scheibe Lorentzi.

- Projekt ska vara genomförbara och vi har saknat en byggnadsordning som kan hjälpa till att göra smarta val tidigt, sa Scheibe Lorentzi.

Varför en ny byggnadsordning?

Torleif Falk förklarade orsaken till att en ny byggnadsordning har tagits fram. Det handlar bland annat om att upprätthålla kvaliteten i planering och byggande genom ökad kunskap, bidra till samsyn i processerna, ge förutsägbarhet för att få en sammanhållen stadsbild och skapa förståelse för arbetssätt. Falks förhoppning är att byggnadsordningen kan uppmuntra till en bredare diskussion och djupare eftertanke kring Stockholms fortsatta utveckling av stadskvaliteter.

- Om många läser byggnadsordningen kan det bidra till enklare, effektivare processer, sa Falk och poängterade att även om byggnadsordningen inte har några givna svar så är det ett stöd för samtalet och ställer krav på argumentationen om den arkitektoniska kvaliteten i nya projekt.

Joakim Larsson lade till att byggnadsordningen är ett verktyg för att se om nya, spännande idéer fungerar på den föreslagna platsen eller skulle passa bättre i ett annat sammanhang i staden:

- Rätt använd kan den korta ner processerna och ge snabbare hantering av enskilda projekt.

Text och foto: Sofia Jonsson

Vill du läsa den nya byggnadsordningen?

Du kan gratis beställa boken Stockholms byggnadsordning. Mejla till stadsbyggnadsexpeditionen@stockholm.se och ange ditt namn, adress och telefonnummer samt hur många ex du vill beställa. Det går också att ladda ner byggnadsordningen från stadens webbplats: https://vaxer.stockholm/nyheter/2020/11/stockholms-nya-byggnadsordning/.