En kväll för nya medlemmar

De personer som blivit invalda i föreningen under året fick en alldeles egen kväll på Bygget den 31 augusti. Under denna kväll fick de höra Ruben Aronsson, vd, informera om föreningens verksamhet och ekonomi, Laila Reppen, hedersledamot, berättade om föreningens historia och Anette Scheibe Lorentzi, hedersledamot, gjorde en Stockholmsspaning.

Ruben informerade om att föreningen äger fastigheten Hästen 25 och att den är helt obelånad samt har cirka 10 miljoner i hyresintäkter per år. Dessutom äger föreningen en värdepappersportfölj som är värd cirka 100 miljoner.

- Föreningens soliditet är god, konstaterade Ruben.

Kunskap och sällskap

Laila berättade om föreningens ursprung och syfte som handlar om kunskap och sällskap, eller som det formulerades 1848 när föreningen bildades:

”Att genom samlade krafter bidraga till såväl teoretisk som praktisk utbildning av byggnadsfacket, att genom sammanträffanden och personligt umgänge och som följd härav fritt utbyta idéer söka motarbeta ensidigheter i byggnadskonsten och utveckla sinnet för densamma.”

Samtal och samverkan

Anette lyfte fram föreningen som en viktig mötesplats för branschen. I Stockholm minskar den lätta, okomplicerade marken att bygga på. När det blir mer komplexa lägen följer krav på utredningar och även förmågan att samverka för att staden ska få till alla bostäder och skolor, idrottshallar, avloppstunnlar.

- Ingen har alla svaren. Vi måste sätta oss in i andras perspektiv och ha respekt för varandras kompetenser, för samarbete är nyckeln i de stora utmaningarna vi har framför oss, avslutade Anette.

Text o foto Sofia Jonsson