Stockholms byggnadsförening

Stockholms Byggnadsvärlds väletablerade neutrala forum för information, fri debatt och umgänge över fackgränserna.


Välkommen till Stockholms Byggnadsförening!

Föreningen stiftades 1848 och idéen om kunskapsutbyte, information, diskussion och det personliga umgänget över fackgränserna är kärnan i verksamheten än idag.

I den egna fastigheten i Stockholms city har medlemmarna skapat ett neutralt forum – Bygget - med högt i tak för de yrkesverksamma i Stockholms byggnadsvärld.

Föreningen har ca 2 100 ledamöter från alla yrkeskategorier inom Stockholms breda byggnadsvärld.

Nyheter

Stockholms befolkning och tunnelbana växer

Stockholmsregionens befolkning växer och regionens vision är att vara Europas mest attraktiva storstadsregion. På höstens första föreningsmöte den 14 september fick medlemmarna lyssna på Karin Ölander, enhetschef på regionledningskontoret, och Niklas Bergman, förvaltningschef för utbyggnaden av tunnelbanan. De gav insyn i regionens utmaningar och djupdyk i arbetet som sker under mark för den nya tunnelbanan.

En kväll för nya medlemmar

De personer som blivit invalda i föreningen under året fick en alldeles egen kväll på Bygget den 31 augusti. Under denna kväll fick de höra Ruben Aronsson, vd, informera om föreningens verksamhet och ekonomi, Laila Reppen, hedersledamot, berättade om föreningens historia och Anette Scheibe Lorentzi, hedersledamot, gjorde en Stockholmsspaning.

Nytt Poddavsnitt ute

Samtal med Hedersledamoten Mårten Lindström

Kontakta oss

Stockholms Byggnadsförening
Norrlandsgatan 11 111 43 Stockholm
Tel: 08 - 10 13 62
E-post: katarina@sthbyggnadsforening.se

Kontaktformulär