Stockholms byggnadsförening

Stockholms Byggnadsvärlds väletablerade neutrala forum för information, fri debatt och umgänge över fackgränserna.

Vårens Föreningsprogram är slut. Hösten startar vi upp 31 augusti med en introduktionskväll för nya medlemmar.
14 september är nästa Föreningsmöte.

Välkommen till Stockholms Byggnadsförening!

Föreningen stiftades 1848 och idéen om kunskapsutbyte, information, diskussion och det personliga umgänget över fackgränserna är kärnan i verksamheten än idag.

I den egna fastigheten i Stockholms city har medlemmarna skapat ett neutralt forum – Bygget - med högt i tak för de yrkesverksamma i Stockholms byggnadsvärld.

Föreningen har ca 2 100 ledamöter från alla yrkeskategorier inom Stockholms breda byggnadsvärld.

Nyheter

Vårutflykt till Porslinskvarten

Den 18 maj steg närmare ett hundratal medlemmar ombord på M/S Gustafsberg VII vid Nybrokajen och tog sjövägen till Gustavsbergs hamn. Föreningen arrangerade vårutflykt och studiebesök i de nya Porslinskvarteren i Värmdö kommun.

Ny strategi för levande kajer

Vad vore Stockholm utan dess hamnar och kajer? Mycket av stadens attraktivitet handlar om närheten till vatten och möjligheten till sjöfart och handel med vår omvärld. På föreningsmötet den 27 april belyste Thomas Andersson, vd på Stockholms hamnar, och Gunilla Glantz, trafikdirektör på trafikkontoret, betydelsen av hamnarna och den nya kajstrategin som är på gång i Stockholms stad.

Nytt poddavsnitt ute nu

Hedersledamoten Ulrika Francke

Kontakta oss

Stockholms Byggnadsförening
Norrlandsgatan 11 111 43 Stockholm
Tel: 08 - 10 13 62
E-post: katarina@sthbyggnadsforening.se

Kontaktformulär