Stockholms byggnadsförening

Stockholms Byggnadsvärlds väletablerade neutrala forum för information, fri debatt och umgänge över fackgränserna.

Välkommen till Stockholms Byggnadsförening!

Föreningen stiftades 1848 och idéen om kunskapsutbyte, information, diskussion och det personliga umgänget över fackgränserna är kärnan i verksamheten än idag.

I den egna fastigheten i Stockholms city har medlemmarna skapat ett neutralt forum – Bygget - med högt i tak för de yrkesverksamma i Stockholms byggnadsvärld.

Föreningen har ca 2 100 ledamöter från alla yrkeskategorier inom Stockholms breda byggnadsvärld.Nyheter

Nytt Poddavsnitt ute

Stadsträdgårdsmästare Elisabeth Rosenquist Saidac gör Stockholm grönare

Offentlig upphandling – stora möjligheter med rätt kompetens

Värdet av offentlig upphandling i Sverige är 782 miljarder kronor per år (2018) och över hälften av de drygt 18 000 annonserade upphandlingarna gäller bygg och anläggning. Upphandlingsmyndigheten har i ett regeringsuppdrag tittat närmare på byggsektorn och föreningsmötet den 15 september handlade om upphandlingens utmaningar och möjligheter.

Japan maj 2022 och september 2022

Föreningen ordnar studieresa till Japan maj och september 2022. Vill du se reseprogrammet?

Kontakta oss

Stockholms Byggnadsförening
Norrlandsgatan 11 111 43 Stockholm
Tel: 08 - 10 13 62
Fax: 08 - 21 12 43
E-post: katarina@sthbyggnadsforening.se

Kontaktformulär