Stockholms byggnadsförening

Stockholms Byggnadsvärlds väletablerade neutrala forum för information, fri debatt och umgänge över fackgränserna.

Välkommen till Stockholms Byggnadsförening!

Föreningen stiftades 1848 och idéen om kunskapsutbyte, information, diskussion och det personliga umgänget över fackgränserna är kärnan i verksamheten än idag.

I den egna fastigheten i Stockholms city har medlemmarna skapat ett neutralt forum – Bygget - med högt i tak för de yrkesverksamma i Stockholms byggnadsvärld.

Föreningen har ca 2 100 ledamöter från alla yrkeskategorier inom Stockholms breda byggnadsvärld.

Nyheter

Kulturen stärker stadens själ

Föreningsmötet den 9 november tog sig an frågan om kulturens betydelse för staden och i stadsutveckling. För att belysa frågan fanns två talare på plats: Mia Wahlström, tekn. dr. i samhällsplanering och ägare till Sign of Times, talade om sin forskning om städers attraktivitet och Maria Hammarsten, affärsutvecklingsansvarig för stadsinnovation på Atrium Ljungberg, gav ett praktiskt exempel på hur arbetet med kultur går till i Slakthusområdet.

Staden har framtiden för sig

Under pandemin var det många som frågade sig hur framtidens innerstad skulle se ut när kontoren blev öde, handeln sinade, restaurangerna fick färre gäster, kulturevenemang stod med tomma stolar och turisterna försvann från City. Vad händer med staden och använder vi vår stad på bästa sätt?

Nytt Poddavsnitt

Samtal med Hedersledamoten Svante Torell

Kontakta oss

Stockholms Byggnadsförening
Norrlandsgatan 11 111 43 Stockholm
Tel: 08 - 10 13 62
E-post: katarina@sthbyggnadsforening.se

Vill du boka konferens på Bygget
Tel: 08-522 468 00
E-post: info@lokusfestkonferens.seKontaktformulär