Kontakt

Stockholms Byggnadsförening
Norrlandsgatan 11
111 43 Stockholm

Tel: 08 - 10 13 62

Bankgiro 606 - 5304

Organisationsnummer:
802000-4902

Katarina Schön
Tel: 08 - 10 13 62
Mobil: 070 -651 86 32
katarina@sthbyggnadsforening.se

Thomas Björkman
Tel: 08 - 10 13 62
Mobil: 070-483 07 00
thomas@sthbyggnadsforening.se