Stockholms byggnadsförening

Stockholms Byggnadsvärlds väletablerade neutrala forum för information, fri debatt och umgänge över fackgränserna.

Välkommen till Stockholms Byggnadsförening!

Föreningen stiftades 1848 och idéen om kunskapsutbyte, information, diskussion och det personliga umgänget över fackgränserna är kärnan i verksamheten än idag.

I den egna fastigheten i Stockholms city har medlemmarna skapat ett neutralt forum – Bygget - med högt i tak för de yrkesverksamma i Stockholms byggnadsvärld.

Föreningen har ca 2 100 ledamöter från alla yrkeskategorier inom Stockholms breda byggnadsvärld.

Nyheter

Open House Stockholm 6-8 oktober 2017

Open House Stockholm söker volontärer

Vårutflykt: Slussen-projektet och Söderpromenad

Föreningens vårutflykt tog i år med medlemmarna upp på takhöjder med utsikt över ombyggnationen av Slussen och sedan vidare över Söders höjder, för att avsluta med grillbuffé på Ersta Terrassen.

Vårsalong med bredd i visionerna

Ett föreningsmöte utöver det vanliga bjöds medlemmarna på den 26 april då det arrangerades Vårsalong, under ledning av Mårten Castenfors som är chef för Liljevalchs konsthall. Nio utställare var på plats och visade stor bredd av visioner och innovationer.

Kontakta oss

Stockholms Byggnadsförening
Norrlandsgatan 11 111 43 Stockholm
Tel: 08 - 10 13 62
Fax: 08 - 21 12 43
E-post: katarina@sthbyggnadsforening.se

Kontaktformulär