Valkommitténs förslag till ny styrelse 2018

Två nya styrelseledamöter

I tur att avgå:
Peter Santesson
Staffan Grundmark
Madeleine Sjöstedt
Ted Lindqvist
Anna Denell

Valkommittén föreslår:
Omval: Madeleine Sjöstedt
Omval: Ted Lindqvist
Omval: Anna Denell
Nyval: Britta Blaxhult
Nyval: Kristina Peters