Valkommitténs förslag inför årsmötet 23 mars 2022

Två nya styrelseledamöter och tre för omval.

Valkommittén för Stockholms Byggnadsförening 2022, förslag till styrelse för 2022-2023
Nuvarande styrelse
Ordförande: Monica von Schmalensee
Britta Blaxhult
Britt Almqvist
Christina Lindbäck
Jonas Uebel
Anna Galli
Mikael Berg
Johan Castvall
Kristina Peters
Revisorer:
Per Strömberg, auktoriserad revisor
Kjell Jansson, Lekmannarevisor

Två av ledamöterna i dagens styrelse har hedersamt fullgjort sina 2+2 mandatperioder och kan inte omväljas: Britta Blaxhult samt Kristina Peters.
Förslag till nya ledamöter, nyval för 2 år:
Anders Arfvén
Olle Burell

Ledamöter som suttit i 2 år och som föreslås omväljas för ytterligare 2 år:
Johan Castwall
Christina Lindbäck
Anna Galli

Revisorer, omval för ytterligare 1 år:
Auktoriserad revisor: Per Strömberg
Lekmannarevisor: Kjell Jansson

För valkommittén:
Anette Scheibe Lorentzi Ola Månsson Annica Carlsson