Valberedningens förslag 2020

Avgående ledamöter:

Madeleine Sjöstedt

Anna Denell

Ted Lindqvist

Britta Blaxhult

Kristina Peters

Valberedningens förslag:

Omval av styrelseledamöterna Britta Blaxhult och Kristina Peters.

Nyval till styrelsen av Christina Lindbäck, Johan Castwall och Anna Galli.

Till posten som internrevisor föreslås omval av Ulf Bellander.