Sveriges mest centrala plats ska utvecklas

Stockholms centralstation är Sveriges mest besökta plats med i snitt 230 000 resenärer och besökare per dag. Före pandemin år 2019 gjordes 260 000 000 tågresor i Sverige varav 80 procent började eller slutade i Stockholm, och prognosen är att tågtrafiken ska öka med 50 procent till år 2045. Idag återstår dock endast 10 procent av bangårdens kapacitet i maxtimmen. Hur kan en ökad järnvägskapacitet gå hand i hand med utveckling av området runt centralstationen?

På föreningsmötet den 23 mars fick medlemmarna lyssna till Daniel Markström regionchef projektutveckling, och Anna Bergström, projektutvecklare och arkitekt, från Jernhusen som berättade om varför och hur de arbetar med Centralstaden, som de kallar området runt centralstationen.

För Jernhusen handlar det om att utveckla stationsfunktionen och dess bebyggelse, stärka bytespunkten som helhet och förbättra området kring stationen. Trafikverket i sin tur har fokus på bangårdsombyggnad för att öka kapaciteten, modernisera signalsystemet och ny furneringsfunktion (i Tomteboda). Runt stationen är staden mån om en levande stadsmiljö och en viktig del i utveckling är hur tågkapaciteten kan optimeras och samspela med stadens utveckling.

Ett vinnande förslag

Anna Bergström redogjorde för hur fyra arkitektteam fick ett parallellt uppdrag att upprätta en strukturplan för hela planområdet och utveckla det mobilitetsnav som platsen utgör. I uppgiften ingick också att föreslå övergripande arkitektonisk gestaltning av centralstationsområdet.

Jernhusen valde tillsammans med Stockholms stad och Trafikverket ett av de fyra förslagen som nu ska bearbetas och vidareutvecklas. Det vinnande förslaget är framtaget av Londonbaserade Foster + Partners och amerikanska Thornton Tomasetti, tillsammans med svenska Marge Arkitekter, Land Arkitektur, Ramboll, Wenanders och TAM Group. Foster + Partners (via videolänk från London) och Marge Arkitekter deltog på föreningsmötet och redogjorde för sitt arbete och sin vision för området.

Realistiska visioner

Stockholms stad stadsbyggnadsborgarråd Joakim Larsson var inbjuden och kommenterade arbetet:

- Vi har sett något ganska unikt i detta projekt, för alla är positiva från dag 1. Det är inte helt färdigt än, men i och med att teamet har utgått från styrande och vägledande dokument, såsom bland annat byggnadsordningen, kommer det här förslaget antagligen att vinna ett eller två år i betänketid. Det vinnande teamet har haft visioner, men också genomförbarhet som ledstjärna.

Läker ett sår

- Det här är största projektet i Stockholms centrala delar sedan rivningen en gång i tiden i kvarteret runtom, och det är ett tillskott denna gång som läker ett sår i stadens hjärta. Jag är tacksam för att få vara med om detta; det är historiskt och det ska man tänka på när byggkranarna väl kommer fram, avslutade Joakim Larsson.

Text och foto: Sofia Jonsson

Om ni vill veta mer om förslaget finns utförlig information på www.centralstaden.se