Stockholms City utvecklas – nu och alltid!

Stockholm växer och förändras, och en del av staden som återigen genomgår en stor förändring är Stockholms City - Sveriges politiska, ekonomiska och kulturella hjärta. På det fullsatta föreningsmötet det 17 januari berättade Stockholms stads stadsarkitekt och tre utvecklare om sina tankar och planer för City.

Torleif Falk, stadens stadsarkitekt, berättade om utvecklingsplanerna och med tanke på läget konstaterade han att City, i kraft av sin inneboende dynamik, är Stockholms mest föränderliga stadsdel. Samtidigt betonade han att utvecklingen måste utgå från stadens karaktär och ske medvetet med tanke på att City är ett riksintresse. Staden har ett stort ansvar att vara en tydlig kravställare och dirigent gentemot utvecklarna.

Sergelstan, platsen runt Sergels torg, ska bli ett nytt vardagsrum i City, enligt Anna Nyberg som är fastighetsutvecklingschef på Vasakronan. SEB:s flytt från Sveavägen möjliggör stora förändringar och för Vasakronan handlar det om att med kontor, bostäder och restauranger få fler människor i rörelse i området alla tider på dygnet.

Även Linn-Marie Nordh, project manager på Pembroke Real Estates, lyfte fram att det viktiga är att skapa mötesplatser, rörelse och liv när de utvecklar sina fastigheter. Det är en fråga om att känna sig trygg och säker i City, liksom att ge utrymme från biltrafikens tidigare stora inflytande till människor för att kunna få fler sociala ytor i City.

Jernhusen arbetar med utvecklingen av framtidens stationsområde i City. Ann Wiberg, chef för affärsområde stadsprojekt, och Daniel Markström, regionchef, visade på bland annat tekniska och tidsmässiga utmaningar som de står inför. Utöver att bidra till ett bättre Stockholms City, vill de öka resenärskomforten, få fler att vilja åka kollektivt och bygga för att kunna möta framtidens resande.

I det efterföljande panelsamtalet lyfte samtliga fram nödvändigheten av flexibla fastigheter och lösningar som kan anpassas efter trender och nya tider. För Stockholm kommer alltid att växa och förändras, och det här lär inte vara sista gången som Stockholms Citys utveckling kommer att vara ett ämne på Byggnadsföreningens möten.